W swym Wcieleniu się dla nas Syn Boży z miłości ku nam poświęcił samego siebie i wszystko swoje, przyszedł na świat w pełni doskonałej ofiary.

św. Wincenty Pallotti

2022-09-24 Spacer historyczny - Artyści malarze z ul. Jacka Malczewskiego

24 września 2022

Spacer historyczny pod hasłem "Artyści malarze z ul. Jacka Malczewskiego"

Spacer historyczny „Artyści malarze z ul. Jacka Malczewskiego” odbył się w sobotę 24 września 2022 r. Zawiązanie wspólnoty nastąpiło o 15.30 na Placyku Jacka Malczewskiego w dzielnicy Siedlce w Gdańsku. Następnie wszyscy uczestnicy przeszli do Gdańskiej Szkoły Podstawowej Lingwista 51. Tam wykład o Jacku Malczewskim poprowadził Bogdan  Banach, historyk sztuki. Prelegent przybliżył postać polskiego malarza jako symbolisty. Na podstawie kilku jego obrazów zaprezentował artystę i jego twórczość.

Raz jeszcze wszyscy przeszli na Placyk Jacka Malczewskiego, gdzie nastąpiło rozpoczęcie spaceru z przewodnikiem p. Piotrem Mazurkiem, kustoszem Muzeum Wolnego Miasta Gdańska, wykładowcą historii. W czasie przemarszu ul Jacka Malczewskiego  Pan Piotr Mazurek w sposób ciekawy i bardzo interesujący przybliżył wszystkim historię dzielnicy Siedlce, zabudowy ulicy.

Spacer zakończył się na ul. Malczewskiego 144 w domu zakonnym Sióstr Pallotynek, w którym przez 32 lata mieściła się pracownia s. Julitty Gołębiowskiej SAC, absolwentki krakowskiej ASP. Jej dorobek przedstawiły s. Jolanta Groszczyk, historyk sztuki, s. Beata Ostrówka SAC, historyk sztuki oraz s. Aleksandra Podleżańska, filolog (M.A.).

W domu zakonnym uczestników gościnnie powitała s. Blanka Sławińska SAC, organizatorka tego spaceru historycznego, obecnie także przełożona wspólnoty Sióstr Pallotynek w Gdańsku, przy ul. Malczewskiego 144.

Uczestnicy spaceru przeszli do kaplicy zakonnej i stąd rozpoczęło się zwiedzanie i poznawanie twórczości artystki. Kaplica pw. Matki Bożej Miłości została zaprojektowana i wykonana przez s. Julittę w 1991 r. W wystroju kaplicy Siostra umieściła sgrafitto. Sama długie godziny stała na rusztowaniu i mozolnie pracowała przy monumentalnym reliefie na mokrym tynku umieszczonym w prezbiterium. 

Następnie obejrzano prace artystyczne s. Julitty, zgromadzone na ten czas na holu domu zakonnego. Potem przez ogród po schodach wszyscy przeszli do domu na „Górce” (zabytku architektonicznego), gdzie obecnie mieści się siedziba Centrum Integracji oraz Dom Pamięci i Historii Sióstr Pallotynek. Także tu uczestnicy "spaceru historycznego" mogli zapoznać się z dorobkiem artystycznym s. Julitty: malarstwem, grafiką, projektami kaplic, ilustracjami do książek i modlitewników, pomocami katechetycznymi, zaprojektowanymi przez nią i własnoręcznie wykonanymi strojami liturgicznymi, a także zobaczyć jej „pracownię”.

Mieli też okazję, by zapoznać się z historią Sióstr Pallotynek z ul. Malczewskiego 144, gdzie mieszkają od maja 1945 roku; szczególnie bogactwem ich działalności społecznej, charytatywnej, duszpasterskiej i artystycznej w Gdańsku oraz dawnym województwie gdańskim i sąsiednich województwach, w wielu miejscach Archidiecezji Gdańskiej.

Celem "spaceru historycznego" było zapoznanie mieszkańców Gdańska-Siedlec z artystami związanymi z tą dzielnicą i ich dorobkiem artystycznym, szczególnie z Jackiem Malczewskim (1854-1929), patronem ulicy w tej dzielnicy, oraz z siostrą Julittą Gołębiowską SAC (1933-2011), która większą część swego życia żyła i pracowała w Gdańsku-Siedlcach, przy ul. Malczewskiego 144, gdzie miała swoją pracownię artystyczną.  

Więcej na temat s. Julitty Gołebiowskiej i jej artystycznej spuścizny znajduje się w artykule: „Spuścizna artystyczna s. Julitty Gołębiowskiej SAC”.

Komu czas i siły pozwoliły, zwiedzał jeszcze Ogród Biblijny otaczający Centrum Integracji Na Górce.

 

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
199 0.079576015472412