Jedynym skarbem jest Najświętszy Sakrament.

św. Wincenty Pallotti

ZAWIERZENIE POLSKIEJ PROWINCJI SIÓSTR PALLOTYNEK NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

23 października 2019

ZAWIERZENIE POLSKIEJ PROWINCJI SIÓSTR PALLOTYNEK  NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 

W tym roku Polska Prowincja Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego- czyli Sióstr Pallotynek obchodzi 85 rocznicę powstania. Patronką naszej Prowincji jest Matka Boża Królowa. Chcąc oddać chwałę Bogu i Matce Bożej, za Jej opiekę nad nami nasze tegoroczne rekolekcje zakonne poświęcone były Matce Bożej. Z pomocą dwóch kapłanów Księdza  Krzysztofa Czapli SAC ( dyrektor Sekretariatu Fatimskiego na Krzeptówkach) i ks. Krzysztofa Biernata SAC byłyśmy  wprowadzone w głębię ducha i przesłania objawień Matki Bożej w Fatimie. To w Fatimie właśnie Matka Boża prosi nas o życie duchem nabożeństwa do Jej Niepokalanego Serca i praktykę nabożeństwa I Sobót Miesiąca.

Pierwszym domem naszej Polskiej Prowincji, który stał się dla nas domem macierzystym po zakończeniu zawieruchy wojennej był dom przy ul. Malczewskiego 144. W tym domu właśnie w dniach od 18- 20 października odbywało się jesienne zebranie Sióstr Przełożonych ze wszystkich wspólnot Polskiej Prowincji z kraju i za granicą. W tym zebraniu uczestniczyły również Siostry Dyrektorki naszych dzieł oraz Siostry odpowiedzialne za poszczególne działy formacji.

 W piątkowy wieczór, na rozpoczęcie obrad sprawowana była Msza św., w czasie której homilię wygłosił ks. Krzysztof Czapla SAC. Ksiądz Krzysztof towarzyszył nam przez cały czas zebrania i ostatecznie przygotował do uroczystego aktu Zawierzenia Polskiej Prowincji Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Niepokalanemu Sercu Maryi. Akt zawierzenia odczytała Siostra Prowincjalna s. M. Iwona Nadziejko w czasie Uroczystej Eucharystii w sobotę 19 października. Siostra Prowincjalna, wszystkie Siostry i kapłani koncelebrujący Mszę św. podpisali akt Zawierzenia na ołtarzu. Na zakończenie zebrania, podczas nabożeństwa rozesłania każda Siostra Przełożona otrzymała akt Zawierzenia dla swojej wspólnoty. We wspólnotach domowych akt ten będzie uroczyście składany w sobotę 7 grudnia. Jest to I Sobota miesiąca. Na mocy tego aktu zobowiązałyśmy się praktykować nabożeństwo I Sobót Miesiąca we wszystkich naszych wspólnotach.

Zapraszamy do wysłuchania homilii i konferencji ks. Krzysztofa Czapli, z czasu zebrania, oraz obejrzenia galerii zdjęć z tej uroczystości.

                                                                  S.M. Urszula Kłusek SAC

HOMILIA - Msza św.  w piątek 18 .X.2019 r. 

 

KONFERENCJA - przed Mszą św. z Aktem Zawierzenia- 19.X. 2019 r. 

 

Homila z Uroczystej Mszy św. z Aktem Zawierzenia 

 

Akt poświęcenia Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

Niepokalanemu Sercu Maryi 

Najświętsza Maryjo Panno Królowo, Niepokalana Dziewico!

My, Siostry Pallotynki Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, w 85 rocznicę istnienia naszej Prowincji, której Ty NMP Królowo jesteś Patronką, jako dzieci Kościoła świętego i duchowe córki św. Wincentego Pallottiego, poświęcamy siebie i całą Prowincję Twemu Niepokalanemu Sercu.

Dziękujemy Ci Maryjo, nasza Matko i Królowo, a przez Ciebie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, za przemożną opiekę, wszystkie wyświadczone nam łaski, za każde dobro, które stało się naszym udziałem oraz za ocalenie i rozwój Polskiej Prowincji.

Kornie Cię prosimy, nadal czuwaj nad nami, bądź nam jak dotąd najlepszą Matką  i Królową.

Bóg powołał nas, abyśmy naśladowały Jezusa Apostoła Ojca Przedwiecznego w Bogu poświęconym życiu zakonnym i brały udział w Jego zbawczym posłannictwie w Kościele poprzez realizację pallotyńskiego charyzmatu, co też przyrzekamy z łaską Bożą według sił naszych nadal czynić.

W duchu miłości i odpowiedzialności za Kościół i świat, odpowiadając na wezwanie Trójjedynego Boga, skierowane do nas przez Ciebie Maryjo, zobowiązujemy się do praktykowania w naszych wspólnotach zakonnych nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, z intencją wynagradzającą Twemu Niepokalanemu Sercu.

Wynagradzać będziemy za grzechy swoje, rodzin, wspólnot, Kościoła, Ojczyzny i całego świata dla nieskończonej chwały Bożej, dla zniszczenia grzechu i zbawienia dusz.

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący, Maryjo Królowo Apostołów, św. Wincenty Pallotti i wszyscy święci. AMEN.

 

Gdańsk, dn. 19 października 2019 r.

 

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    32 1240 1082 1111 0000 0428 1807
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. Ewa Brandt SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: viceek@vp.pl
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. Monika Cecot SAC
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
177 0.22237515449524