Modlitwa, post, jałmużna należą do najprzedniejszych dobrych uczynków.

święty Rafał Kalinowski

ODESZŁA DO PANA...PROSIMY O MODLITWĘ

27 kwietnia 2019

POGRZEB ŚP. s. WŁADYSŁAWY BĘDZIE W CZWARTEK 2 MAJA 

10.00- RÓŻANIEC W KOŚCIELE PARAFIALNYM CHRYSTUSA KRÓLA W GDAŃSKU 

11.00- MSZA ŚW. POGRZEBOWA POD PRZEWDONICTWEM KS. BP. ZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO

PO MSZY ŚW. PRZEWIEZIENIE TRUMNY I POGRZEB NA CMEANTARZU ŁOSTOWICE 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE...

 

S.M. Władysława Sitarz,  córka Władysława i Heleny z domu Rusin , urodziła się dnia 18 marca 1931 roku w Żarnówku koło Makowa Podhalańskiego. 22 marca tego roku została ochrzczona  w kościele parafialnym w Makowie Podhalańskim ( diecezja  krakowska). W roku 1942 w Żarnówku przyjęła sakrament bierzmowania.

 

Do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego wstąpiła 15 września 1950 roku w Lidzbarku Warmińskim. Tam też 15 sierpnia 1951 roku przywdziała habit zakonny. Pierwsze śluby zakonne złożyła 5 sierpnia 1953 w Sucharach a wieczystą profesję 5 sierpnia 1959 roku, również w Sucharach. W roku 1976 ukończyła studia magisterskie  na KUL i uzyskała tytuł Magistra  Teologii, a w roku 1980 również na KUL uzyskała tytuł Doktora Teologii.

 

W Zgromadzeniu Siostra Władysława pełni różne posługi. Pracowała jako kancelistka, wychowawczyni  w DPS, była katechetką, asystentką Przełożonej Prowincjalnej, sekretarką prowincjalną i wychowawczynią sióstr juniorystek. Szczególnie ukochała młodzież i przez wiele lat zajmowała się pracą z młodzieżą w duchu Wspólnot Wieczernikowych. Siostra Władysława głęboko przeżywała i kochała charyzmat św. Wincentego Pallottiego. Swoją rozprawę doktorską zatytułowała ; „Formacja laikatu według apostolskiej idei św. Wincentego Pallottiego- Metoda Wspólnoty Wieczernikowej.” W pracy tej opracowała Siostra Władysława metodę pracy apostolskiej, tak jak widział to i pragnął św. Wincenty Pallotti.

 

Sercem  s. Władysława zawsze trwała w Wieczerniku Zesłania Ducha Świętego, zjednoczona z  Maryją, Królową Apostołów, pragnęła w duchu Pallottiego wprowadzić do Wieczernika wszystkich ludzi i wszystkie stworzenia, aby wszyscy mogli napełnić się  Duchem Świętym i aby z mocą Ducha każdy szedł do swego środowiska, do przestrzeni swojego życia i tam stawał się świadkiem Nieskończonej Miłości Trójjedynego Boga. S. Władysława pragnęła, aby każdy odnalazł w swoim życiu prawdę, że podobnie jak Jezus na mocy Chrztu i darów Ducha Świętego, każdy człowiek jest posłany, jako Apostoł Ojca Przedwiecznego, aby  żyć i pracować AIDG ( Dla nieskończonej chwały Bożej), ADP ( Dla zniszczenia grzechu) i ASA ( Dla zbawienia dusz). Swoje życie, do ostatnich chwil S. Władysława poświęciła na to, aby każda i każdy z nas mógł żyć i pracować dla chwały Bożej.

 

W latach 1980 do 1986 S. Władysława pełni posługę Wikarii Generalnej a przez następnych

 

9 lat była Przełożoną Prowincjalną Polskiej Prowincji Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Sprawując tak odpowiedzialne funkcje S. Władysława była człowiekiem wielkiej modlitwy i  ogromnego serca. Zawsze zatroskana o dobro Zgromadzenia, o sprawy każdej Siostry, i o życie charyzmatem św. Wincentego Pallottiego. Miała ogromne zaufanie do Sióstr. Nie bała się nie raz bardzo młodym Siostrom powierzać odpowiedzialnych zadań, posyłać Sióstr na studia i do pracy poza granicami kraju, zarówno w Europie jak i w Afryce. Żyjąc głęboko wiarą, mówiła, że każdą Siostrę i wszystkich, do których Bóg nas posyła, każdego dnia zanurza w Krwi Chrystusa i wprowadza do Jerozolimskiego Wieczernika, aby każdy był otoczony opieką Maryi, Królowej Apostołów i aby każdy miał świadomość, że ma być apostołem Jezusa, Apostoła Ojca przedwiecznego.

 

Jeszcze przez wiele lat, po zakończeniu posługi przełożeńskiej S. Władysława na tyle, na ile pozwalały jej siły i czas angażowała się w posługę apostolską, wiele pisała, służyła w dziele rozwijania się dzieła Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i ciągle, żyjąc charyzmatem św. Wincentego Pallottiego, zabiegała o zbawienie każdego człowieka. Głęboko przeżywała wszystkie sprawy Zgromadzenia. Zawsze zainteresowana losem każdej z Sióstr. Delikatna i wyrozumiała.  Do samego końca, gdy mogła jeszcze chodzić poświęcała długie godziny na modlitwę. Szczególnie na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlitwę każdego dnia w Godzinie Miłosierdzia. Doświadczona ciężką chorobą, po kilkunastu miesiącach przeżytych na łożu  boleści, odeszła do Pana w przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego. Zmarła w czasie, w którym w naszym Zgromadzeniu, trwa Zebranie Centralne Sióstr Przełożonych Prowincjlanych ze wszystkich krajów świata, w których posługują Siostry Pallottynki. Zebraniu przewodniczy Zarząd Generalny naszego Zgromadzenia. W pogrzebie śp. S. Władysławy będzie uczestniczył cały świat pallotyński. Jest to dla nas wymowne świadectwo piękna i owocności życia i posługi naszej zmarłej Siostry. Ona, która zawsze jednoczyła nas przy Jezusie, która każdego dnia jednoczyła nas w  Jerozolimskim Wieczerniku, będzie  i jest otoczona wielką modlitwą Sióstr Pallotynek z całego świata.

 

Nie zapomnimy wiernego i pięknego  świadectwa  życia S. Władysławy, jej miłości i wierności Jezusowi w duchu chryzmatu rodziny zakonnej, do której została powołana. Również w doświadczeniu choroby i cierpienia, nie jeden raz powtarzała; Wszystko dla zniszczenia grzechu, dla zbawienia dusz i dla chwały Bożej. Ufamy, że Miłosierny Bóg przyjął naszą Siostrę Władysławę do nieba i tam bez przeszkód i na wieki wpatrywać się będzie z miłością w Maryję, Królową Apostołów i Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego, dla którego i któremu poświęciła cale swoje życie.

 

 

 

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    32 1240 1082 1111 0000 0428 1807
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. Ewa Brandt SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: viceek@vp.pl
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. Monika Cecot SAC
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
125 0.20669794082642