Widząc zmarłych lub myśląc o nich, chciałbym stać się życiem, by ich wskrzesić po to, aby dokonywali dla chwały Bożej tych wielkich rzeczy, jakie by czynili, gdyby rzeczywiście powstali do nowego życia.

św. Wincenty Pallotti

ODESZŁA DO PANA...PROSIMY O MODLITWĘ

27 kwietnia 2019

POGRZEB ŚP. s. WŁADYSŁAWY BĘDZIE W CZWARTEK 2 MAJA 

10.00- RÓŻANIEC W KOŚCIELE PARAFIALNYM CHRYSTUSA KRÓLA W GDAŃSKU 

11.00- MSZA ŚW. POGRZEBOWA POD PRZEWDONICTWEM KS. BP. ZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO

PO MSZY ŚW. PRZEWIEZIENIE TRUMNY I POGRZEB NA CMEANTARZU ŁOSTOWICE 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE...

 

S.M. Władysława Sitarz,  córka Władysława i Heleny z domu Rusin , urodziła się dnia 18 marca 1931 roku w Żarnówku koło Makowa Podhalańskiego. 22 marca tego roku została ochrzczona  w kościele parafialnym w Makowie Podhalańskim ( diecezja  krakowska). W roku 1942 w Żarnówku przyjęła sakrament bierzmowania.

 

Do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego wstąpiła 15 września 1950 roku w Lidzbarku Warmińskim. Tam też 15 sierpnia 1951 roku przywdziała habit zakonny. Pierwsze śluby zakonne złożyła 5 sierpnia 1953 w Sucharach a wieczystą profesję 5 sierpnia 1959 roku, również w Sucharach. W roku 1976 ukończyła studia magisterskie  na KUL i uzyskała tytuł Magistra  Teologii, a w roku 1980 również na KUL uzyskała tytuł Doktora Teologii.

 

W Zgromadzeniu Siostra Władysława pełni różne posługi. Pracowała jako kancelistka, wychowawczyni  w DPS, była katechetką, asystentką Przełożonej Prowincjalnej, sekretarką prowincjalną i wychowawczynią sióstr juniorystek. Szczególnie ukochała młodzież i przez wiele lat zajmowała się pracą z młodzieżą w duchu Wspólnot Wieczernikowych. Siostra Władysława głęboko przeżywała i kochała charyzmat św. Wincentego Pallottiego. Swoją rozprawę doktorską zatytułowała ; „Formacja laikatu według apostolskiej idei św. Wincentego Pallottiego- Metoda Wspólnoty Wieczernikowej.” W pracy tej opracowała Siostra Władysława metodę pracy apostolskiej, tak jak widział to i pragnął św. Wincenty Pallotti.

 

Sercem  s. Władysława zawsze trwała w Wieczerniku Zesłania Ducha Świętego, zjednoczona z  Maryją, Królową Apostołów, pragnęła w duchu Pallottiego wprowadzić do Wieczernika wszystkich ludzi i wszystkie stworzenia, aby wszyscy mogli napełnić się  Duchem Świętym i aby z mocą Ducha każdy szedł do swego środowiska, do przestrzeni swojego życia i tam stawał się świadkiem Nieskończonej Miłości Trójjedynego Boga. S. Władysława pragnęła, aby każdy odnalazł w swoim życiu prawdę, że podobnie jak Jezus na mocy Chrztu i darów Ducha Świętego, każdy człowiek jest posłany, jako Apostoł Ojca Przedwiecznego, aby  żyć i pracować AIDG ( Dla nieskończonej chwały Bożej), ADP ( Dla zniszczenia grzechu) i ASA ( Dla zbawienia dusz). Swoje życie, do ostatnich chwil S. Władysława poświęciła na to, aby każda i każdy z nas mógł żyć i pracować dla chwały Bożej.

 

W latach 1980 do 1986 S. Władysława pełni posługę Wikarii Generalnej a przez następnych

 

9 lat była Przełożoną Prowincjalną Polskiej Prowincji Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Sprawując tak odpowiedzialne funkcje S. Władysława była człowiekiem wielkiej modlitwy i  ogromnego serca. Zawsze zatroskana o dobro Zgromadzenia, o sprawy każdej Siostry, i o życie charyzmatem św. Wincentego Pallottiego. Miała ogromne zaufanie do Sióstr. Nie bała się nie raz bardzo młodym Siostrom powierzać odpowiedzialnych zadań, posyłać Sióstr na studia i do pracy poza granicami kraju, zarówno w Europie jak i w Afryce. Żyjąc głęboko wiarą, mówiła, że każdą Siostrę i wszystkich, do których Bóg nas posyła, każdego dnia zanurza w Krwi Chrystusa i wprowadza do Jerozolimskiego Wieczernika, aby każdy był otoczony opieką Maryi, Królowej Apostołów i aby każdy miał świadomość, że ma być apostołem Jezusa, Apostoła Ojca przedwiecznego.

 

Jeszcze przez wiele lat, po zakończeniu posługi przełożeńskiej S. Władysława na tyle, na ile pozwalały jej siły i czas angażowała się w posługę apostolską, wiele pisała, służyła w dziele rozwijania się dzieła Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i ciągle, żyjąc charyzmatem św. Wincentego Pallottiego, zabiegała o zbawienie każdego człowieka. Głęboko przeżywała wszystkie sprawy Zgromadzenia. Zawsze zainteresowana losem każdej z Sióstr. Delikatna i wyrozumiała.  Do samego końca, gdy mogła jeszcze chodzić poświęcała długie godziny na modlitwę. Szczególnie na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i modlitwę każdego dnia w Godzinie Miłosierdzia. Doświadczona ciężką chorobą, po kilkunastu miesiącach przeżytych na łożu  boleści, odeszła do Pana w przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego. Zmarła w czasie, w którym w naszym Zgromadzeniu, trwa Zebranie Centralne Sióstr Przełożonych Prowincjlanych ze wszystkich krajów świata, w których posługują Siostry Pallottynki. Zebraniu przewodniczy Zarząd Generalny naszego Zgromadzenia. W pogrzebie śp. S. Władysławy będzie uczestniczył cały świat pallotyński. Jest to dla nas wymowne świadectwo piękna i owocności życia i posługi naszej zmarłej Siostry. Ona, która zawsze jednoczyła nas przy Jezusie, która każdego dnia jednoczyła nas w  Jerozolimskim Wieczerniku, będzie  i jest otoczona wielką modlitwą Sióstr Pallotynek z całego świata.

 

Nie zapomnimy wiernego i pięknego  świadectwa  życia S. Władysławy, jej miłości i wierności Jezusowi w duchu chryzmatu rodziny zakonnej, do której została powołana. Również w doświadczeniu choroby i cierpienia, nie jeden raz powtarzała; Wszystko dla zniszczenia grzechu, dla zbawienia dusz i dla chwały Bożej. Ufamy, że Miłosierny Bóg przyjął naszą Siostrę Władysławę do nieba i tam bez przeszkód i na wieki wpatrywać się będzie z miłością w Maryję, Królową Apostołów i Chrystusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego, dla którego i któremu poświęciła cale swoje życie.

 

 

 

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    32 1240 1082 1111 0000 0428 1807
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. Ewa Brandt SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: viceek@vp.pl
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. Monika Cecot SAC
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
183 0.2010509967804