Nigdy nie myśl, że nie możesz dokonać tego, czego dokonali najwięksi Święci Kościoła Bożego, ponieważ przy pomocy łaski Bożej możesz dokonać rzeczy znacznie większych i znacznie więcej niż to, co dokonali wszyscy Święci razem.

św. Wincenty Pallotti

22 SIERPNIA- ŚWIĘTO PATRONKI POLSKIEJ PROWINCJI

22 sierpnia 2021

22 SIERPNIA WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ 

ŚWIĘTO PATRONALNE POLSKIEJ PROWINCJI SIÓSTR PALLOTYNEK 

Od początku istnienia naszej Polskiej Prowincji jej Patronką, jest Matka Boża Królowa, której uroczyste wspomnienie obchodzimy 22 sierpnia.

Święto Matki Bożej Królowej ustanowił Papież Pius XII w  roku 1954  w Encyklice Ad caeli Reginam

Papież napisał; „…Po długiej tedy i dojrzałej rozwadze - mocą apostolskiej naszej władzy ustanawiamy święto Królowej Maryi, które ma być obchodzone w całym świecie w dniu 31 maja (dziś 22 sierpnia).  Nakazujemy również, aby tegoż dnia ponawiano poświęcenie się rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi. W nim bowiem leży nadzieja nadejścia lepszego wieku, triumfu wiary i chrześcijańskiego pokoju”.

       19 października 2019 roku nasza Polska Prowincja została zawierzona Niepokalnemu Sercu Maryi. W dniu dzisiejszym ten akt ponawiamy, powierzając Jezusowi przez Niepokalne Serce Maryi nasze Zgromadzenie, i cały świat. 

Akt poświęcenia Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

 

Niepokalanemu Sercu Maryi 

 

Najświętsza Maryjo Panno Królowo, Niepokalana Dziewico!

 

My, Siostry Pallotynki Polskiej Prowincji Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, w 85 rocznicę istnienia naszej Prowincji, której Ty NMP Królowo jesteś Patronką, jako dzieci Kościoła świętego i duchowe córki św. Wincentego Pallottiego, poświęcamy siebie i całą Prowincję Twemu Niepokalanemu Sercu.

 

Dziękujemy Ci Maryjo, nasza Matko i Królowo, a przez Ciebie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, za przemożną opiekę, wszystkie wyświadczone nam łaski, za każde dobro, które stało się naszym udziałem oraz za ocalenie i rozwój Polskiej Prowincji.

 

Kornie Cię prosimy, nadal czuwaj nad nami, bądź nam jak dotąd najlepszą Matką  i Królową.

 

Bóg powołał nas, abyśmy naśladowały Jezusa Apostoła Ojca Przedwiecznego w Bogu poświęconym życiu zakonnym i brały udział w Jego zbawczym posłannictwie w Kościele poprzez realizację pallotyńskiego charyzmatu, co też przyrzekamy z łaską Bożą według sił naszych nadal czynić.

 

W duchu miłości i odpowiedzialności za Kościół i świat, odpowiadając na wezwanie Trójjedynego Boga, skierowane do nas przez Ciebie Maryjo, zobowiązujemy się do praktykowania w naszych wspólnotach zakonnych nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, z intencją wynagradzającą Twemu Niepokalanemu Sercu.

 

Wynagradzać będziemy za grzechy swoje, rodzin, wspólnot, Kościoła, Ojczyzny i całego świata dla nieskończonej chwały Bożej, dla zniszczenia grzechu i zbawienia dusz.

 

Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący, Maryjo Królowo Apostołów, św. Wincenty Pallotti i wszyscy święci. AMEN.

 

 

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
200 0.071310043334961