Nigdy nie myśl, że nie możesz dokonać tego, czego dokonali najwięksi Święci Kościoła Bożego, ponieważ przy pomocy łaski Bożej możesz dokonać rzeczy znacznie większych i znacznie więcej niż to, co dokonali wszyscy Święci razem.

św. Wincenty Pallotti

Gniezno

GNIEZNO- OBŁÓCZYNY W NOWICJACIE

20 marca 2019

Obłóczyny

22 stycznia 2019 r. to był jeszcze jeden zwyczajny, zimowy dzień dla większości ludzi na świecie, może za wyjątkiem członków Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, którzy tego dnia obchodzili wspomnienie odejścia do nieba swojego założyciela św. Wincentego Pallottiego. Lecz jestem przekonana, że ten dzień był wyjątkowym przynajmniej dla dwóch osób: s. Agnieszki
i s. Katarzyny, które akurat w tym dniu przeżywały obłóczyny. Co to są obłóczyny? Można by powiedzieć, że to czas, gdy nowicjuszka zakłada już strój zakonny, który, co prawda, różni się od stałego stroju kolorem welonu, bo jest biały. Obłóczyny – to dzień, w którym Pan zakłada swoim oblubienicom ślubne szaty.

Przygotowania do tego wyjątkowego dnia zaczęły się o wiele, wiele wcześniej. Aby wszystko było gotowe i wypadło jak najlepiej, Siostry uszyły nowicjuszkom stroje zakonne i welony. Nowicjuszki przygotowywały się duchowo do tego dnia. Przed samymi obłóczynami s. Agnieszka i s. Katarzyna rozpoczęły trzydniowe skupienie, które odbywały w całkowitym milczeniu. Siostry miały okazję jeszcze raz zgłębić swoją relację z Jezusem i zbliżyć się do swojego Oblubieńca.

W przeddzień obłóczyn, wieczorem w poniedziałek postulantki przygotowały, jako prezent dla nowicjuszek, Adorację Najświętszego Sakramentu z fragmentami z Pisma Św., komentarzem i śpiewem. W tym spotkaniu z Jezusem Eucharystycznym polecały intencje serca, szczególnie Siostrę Agnieszkę i Siostrę Katarzynę, które Pan powołał do Swojej służby, aby niosły Go tam, dokąd je pośle, aby były Jego głosem, pełne radości i pokoju, na wzór Maryi, Naszej Matki. Na koniec adoracji postulantki prosiły, aby Sam Jezus, Nauczyciel i Mistrz wspomagał Siostry:

aby ten czas wykorzystały dla lepszego poznania Jezusa przez studium Biblii, lekturę i posłuszeństwo,

aby nie poprzestawały na zewnętrznych oznakach religijności, ale kochały Go całym sercem, całą duszą i całym umysłem,

aby chęć poprawy i pracy nad sobą potwierdzały życiem i postępowaniem,

aby każdy, kogo spotkają na swojej drodze życia widział w Nich wzór do naśladowania.

Czas przygotowań minął bardzo szybko. Wreszcie nadszedł tak długo oczekiwany dzień obłóczyn. S. Agnieszka i s. Katarzyna procesyjnie ze świecami w rękach razem z kapłanem weszły do kaplicy. Rozpoczęła się modlitwa Jutrznią, po której zostały poświęcone stroje zakonne nowicjuszek. Siostry ucałowały je i przyjęły z rąk Siostry Prowincjalnej s. Iwony Nadziejko SAC.

Po wejściu nowicjuszek ubranych w habitach i białych welonach, rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył ks. Mariusz Wieczorkiewicz. Podczas homilii, Ksiądz odniósł się do słów Ewangelii o posłaniu 72 uczniów
i odprawieniu ich po dwóch, aby głosili Dobrą Nowinę. Ksiądz zauważył, że w tym dniu też tu mamy dwie uczennice Jezusa, które podążając za Oblubieńcem, przyoblekły się w nowe szaty ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Następnie Ksiądz Mariusz przywołał tekst drugiego czytania, Hymn o miłości
i zaproponował Siostrom zamiast słowa miłość postawić swoje imię:
„s. Agnieszka cierpliwa jest, s. Katarzyna łaskawa jest…”. Co miało stać się zachętą do dalszego doskonalenia się.

Po Mszy Świętej rozpoczęło się świętowanie tego wyjątkowego wydarzenia, w którym uczestniczyły nie tylko siostry „Domu pod Lasem”, ale i Siostra z Zarządu.

Po południu w Kaplicy Siostry wysłuchały TRANSITUS ŚW. WINCENTEGO PALLOTTIEGO na podstawie tekstu ks. Francesco Amoroso SAC. Czytane przez nowicjuszki na podkładzie muzyki poważnej wzruszające fragmenty z ostatnich chwil życia św. Wincentego mówiły o godzinie przejścia,  chorobie, która otworzyła mu Bramę Niebios i spotkaniu z siostrą śmiercią.

 

s. Agnieszce i s. Katarzynie życzymy, aby Jezus Chrystus był Waszą SZATĄ, która będzie ZDOBIŁA, OCHRANIAŁA i ODRÓŻNIAŁA od innych. Noście ją zawsze i wiernie. Zwiążcie swoje życie z życiem Jezusa, swoją wolę z wolą Jezusa. Życzymy wytrwania w powołaniu do końca, otwierania się na Boże Słowo każdego dnia.   

Helena Jurszo

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ-;) 

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    32 1240 1082 1111 0000 0428 1807
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. Ewa Brandt SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: viceek@vp.pl
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. Monika Cecot SAC
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
180 0.21952605247498