Boże mój, nie potrafię już więcej powiedzieć, lecz jeśli się Tobie podoba, to powodowany swoją nieskończoną miłością uczyń to sam. Uczyń to również w taki sposób, abym nigdy nie utracił Twojej świętej miłości, chociaż nieskończenie na to nie zasługuję.

św. Wincenty Pallotti

OKTAWA EPIFANII- ZAPRASZAMY

5 stycznia 2021

My, Siostry Pallotynki, serdecznie zapraszamy do świętowania wraz z nami Uroczystości Objawienia Pańskiego (Epifanii), którą potocznie nazywamy Świętem Trzech Króli. To święto było szczególnie drogie naszemu Założycielowi, św. Wincentemu Pallottiemu, a my – idąc jego śladami – kontynuujemy co roku uroczyste obchody dnia, w którym Jezus objawił się światu, przedłużając świętowanie na kolejne siedem dni (stąd mówimy o Oktawie Epifanii).

Codziennie od 6 do 13 stycznia (w zamieszczanych na YouTube filmikach) będziemy starały się odkrywać (wraz z przyjaciółmi, których zaprosiłyśmy do współpracy), w jaki sposób Bóg objawia się w naszej codzienności. Na drodze odkrywania Boga będą nam towarzyszyć członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i kilka Rodzin. Będziemy poszukiwać Boga w Jego Słowie, w świadectwie życia naszych Gości, w prezentowanych bajkach (nie tylko dla dzieci!) i płynącej z nich mądrości. Każde spotkanie zakończymy modlitwą zawierzenia Świętej Rodzinie.

Czekamy na Was!

Św. Wincenty rozpoczął obchody Epifanii w 1936 roku w Rzymie. Przez osiem dni w rzymskich kościołach gromadzili się nie tylko wierni, ale i liczni hierarchowie z różnych chrześcijańskich obrządków. Dwukrotnie w obchodach Oktawy Objawienia Pańskiego uczestniczył błogosławiony papież Pius IX. Sam Pallotti następująco określał cel organizowania tych uroczystości: „By ożywiać wiarę i coraz bardziej rozpalać miłość wszystkich ludów i wszystkich narodów”. Pragnął on, by świat stał się bardziej braterski, a drogą ku temu miało być jednoczenie ludzi i narodów wokół Chrystusa. Obchody Oktawy miały ukazać piękno i bogactwo Kościoła katolickiego – jego jedność w różnorodności obrzędów, języków, kultur i darów. Ponadto widział w nich szansę budowania jedności i wzmacniania ducha współpracy w Kościele.

Na podstawie: ks. Stanisław Stawicki SAC, Epifania – co to takiego?

http://www.powolania.pallotynki.pl/o-nas/sw-wincenty-pallotti/epifania-co-to-takiego

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
198 0.099316120147705