Jedynym skarbem jest Najświętszy Sakrament.

św. Wincenty Pallotti

2019 ___cały rok


"Harcerski Krąg przy ogniesku" dla podopiecznych Gdańskiego schroniska dla bezdomnych

W sobotę, 27 lipca 2019 roku Centrum Integracji Na Górce zorganizowało w swoim Ogrodzie Biblijnym "Harcerski Krąg przy ogniesku" dla podopiecznych Gdańskiego schroniska dla bezdomnych z ul. Zakopiańskiej 40. Schronisko to prowadzone jest przez Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne "Prometeusz" (por. www.prometeusz-gdansk.pl ), którego misją jest pomocć osobom wykluczonym społecznie, a zwłaszcza bezdomnym matkom oraz ich dzieciom. Potrzeby takiej pomocy są ogromne, więc schronisko to jest przepełnione, a wokół budynku brakuje przestrzeni zielonej, gdzie dorośli i dzieci - podopieczni schroniska mogliby spędzić czas  wolny na świeżym powietrzu, pozostając pod opieką.

Wychodząc naprzeciw takim potrzebopm Centrum Integracji Na Górce w Gdańsku, działające w Siedlcach, tzn. w tej same dzielnicy Gdańska, zaprosiło podopiecznych do skorzystania z możliwości spotkania integracyjnego przy ognisku w pięknym Ogrodzie Biblijnym. Z zaproszenia skorzystało 18 dorosłych podopiecznych , głównie kobiety w różnym wieku, ale też i jeden przedstawiciel mężczyzn. Podczas spotkania przy ognisku z pieczeniem kiełbasek i śpiewem harcerskim i pielgrzymkoiwym udało się wprowadzić serdeczną atmosferę, która zaowocowała chęcią potórzenia takich spotkań a także skorzystania z warsztatów oraganizowanych przez Centrum Integracji.

 

 
 

Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
210 0.093724012374878