Pokłon świętych Mędrców jest bez wątpienia aktem religijnym, ewangelicznym i godnym, aby akt ten naśladowali wszyscy wierni. Święci Mędrcy bowiem, otrzymawszy cudowny znak, dany za pośrednictwem gwiazdy, bez zwłoki i nie oglądając się na ludzi, udali się wspólnie z dalekiego Wschodu do groty w Betlejem, aby narodzonemu Odkupicielowi złożyć pokłon i dary. Czyn ten jest wezwaniem skierowanym do wszystkich katolików, dlatego za ich przykładem mamy wszyscy (...) udać się do żłóbka, aby złożyć pokłon naszemu Boskiemu Odkupicielowi.

św. Wincenty Pallotti

* CING _PISZĄ i MÓWIĄ o NAS


75-lecie pobytu i pracy charytatywnej i apostolskiej sióstr pallotynek w Gdańsku

W maju 1945 roku nasze siostry przybyły do Gdańska w ramach repatriacji z Nowogródczyzny i Wileńszczyzny  na kresach II RP. W Gdańsku zamieszkały przy obecnej ul. Malczewskiego 144 (Siedlce), gdzie od pierwszych dni swego pobytu założyły sierociniec i przedszkole dla dzieci oraz internat dla nastoletnich dziewcząt potrzebujących natychmiastowej pomocy.

Posługiwały też w różnych gdańskich szpitalach, a w następnych latach także jako katechetki, zakystianki  itp. w różnych parafiach Gdańska i dawnego woj. gdańskiego. Prowadziły też Domy Opieki Społecznej dla niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie dziewcząt.

Od roku w swym dawnym domu zakonnym "na górce" prowadzą Centrum Integracji Na Górce oraz Ogród Biblijny i Izbę Pamięci, w której od maja można zobaczyć wystawę upamiętniającą 75-letnią działalność sióstr pallotynek w obecnej Archidiecezji Gdańskiej. O tej spóściźnie pokoleń sióstr pallotynek Gdański Gość niedzielny w numerze 2020/23 z 7 czerwca zamieścił artykuł, który zamieszczamy poniżej:

 (c) https://gdansk.gosc.pl/doc/6335248.Zakonne-pokolenia-z-ul-Malczewskiego

Siostry zapraszają do obejrzenia wystawy jubileuszowej.

Są katechetkami, pielęgniarkami, misjonarkami, ewangelizatorkami. Łączy je dom na wzgórzu na gdańskich Siedlcach. Tu rozpoczęła się w 1945 r. ich pomorska historia, która trwa do dziś.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC) jest w Polsce od lat 30. XX wieku. To żeńskie zgromadzenie zakonne, założone przez św. Wincentego Pallottiego. Siostry prowadzą różne dzieła – zajmują się katechizacją w szkołach podstawowych i średnich, prowadzą przedszkola, wiele z nich pracuje jako pielęgniarki w szpitalach i domach hospicyjnych.

Dom na wzgórzu

Gdańska historia zakonu rozpoczęła się w maju 1945 r., kiedy do miasta przyjechały dwie zakonnice, wśród nich s. Zygmunta Bielawa. Przyjazd był związany z informacją księży pallotynów o możliwości otwarcia nowej placówki w Gdańsku. Zakonnicy posługiwali w kościele pw. Chrystusa Króla na gdańskich Siedlcach. W sąsiedztwie świątyni znajdował się dom, który niemieccy właściciele – państwo Grunenbergowie, opuszczający Gdańsk – postanowili przekazać na rzecz Kościoła i działalności charytatywnej.

– Odczytano to jako znak opatrzności, ponieważ pojawiła się potrzeba otwarcia domu opieki nad sierotami po epidemii tyfusu w mieście. I tak, 15 czerwca 1945 r. oficjalnie powstała nasza placówka w domu z ogrodem przy ul. Malczewskiego – mówi s. Beata, która w domu zakonnym przygotowała wystawę prezentującą wielopokoleniowy dorobek sióstr z Gdańska-Siedlec. Wkrótce okazało się, że dom jest zbyt mały, a potrzeby rosły.

Po dobudowaniu baraku działalność sierocińca rozszerzono o przedszkole. Z czasem na stromym wzgórzu pojawiały się kolejne przybudówki i domki. W dolnej części posesji już w 1946 r. powstał internat dla dziewcząt, których matki musiały pracować i nie było ich stać na utrzymanie wielu dzieci. Rozbudowany klasztor sióstr pełnił też funkcje administracyjne zgromadzenia – do 1982 r. funkcjonował jako dom prowincjalny. – Wiele z nas tutaj rozpoczęło swoją drogę zakonną, poczynając od junioratu. Warunki życia były bardzo surowe, każdy centymetr pomieszczenia był praktycznie wykorzystany. Powiem tylko, że zimą zdarzało się, iż woda do porannego mycia w naszych sypialniach zamarzała w miskach – wspomina s. Aleksandra.

Katecheza w pokojach i kuchenne przygody

W latach 50. sytuacja zgromadzenia zaczęła się niekorzystnie zmieniać na skutek otwartej walki komunistów z Kościołem. Siostry od samego początku działalności w Gdańsku katechizowały. W diecezji żartowano, że „u sióstr na Malczewskiego jest wylęgarnia katechetek”. Siostra Romualda, nestorka gdańskiego klasztoru, w tych trudnych latach była katechetką.

– Po porannych modlitwach wsiadałam do autobusu i jechałam do Niedźwiedzicy i Ostaszewa, gdzie katechizowałam. Zajęcia odbywały się w domach mieszkańców i niejeden raz prowadziłam je w kilku pokojach równocześnie z dziećmi z różnych roczników. Stałam w otwartych drzwiach i opowiadałam najmłodszym o Bogu, a za chwilę, po odwróceniu się do innego pomieszczenia, odpytywałam z katechizmu – mówi s. Romualda, która katechizowała dzieci i młodzież przez ponad 40 lat. W tym czasie komuniści odebrali zakonnicom możliwość prowadzenia internatu. Pozwolili za to otworzyć Dom Pomocy Społecznej dla upośledzonych dzieci. Intencje władz były dość czytelne – żadna z podopiecznych nie zostanie zakonnicą.

– Nasz dom dziecka został podporządkowany państwowej Caritas. Do 1992 r. funkcjonował tutaj, w naszych dobudówkach. W tym roku został przeniesiony na Wyspę Sobieszewską, gdzie działa do dziś – mówi s. Blanka, która jeszcze jako dziewczyna działała we Wspólnocie Wieczernika i bywała w domu przy ul. Malczewskiego. Potem wstąpiła do zgromadzenia, została misjonarką i pełniła funkcję siostry prowincjalnej. Życie zakonne i działanie domu pomocy to także zwykłe, codzienne potrzeby, wśród nich zajęcia kuchenne. Siostra Krystyna ponad 40 lat prowadziła klasztorną kuchnię. Gastronomiczne wyzwania łączyła zawsze z ogromnym poczuciem humoru.

– Zawsze coś wpadało do głowy. A to tak ozdobię kanapki, a to dla jubilatki zrobię wieniec z cukierków. Przez lata także pisałam i piszę listy do różnych osób, to takie moje apostolstwo na odległość – mówi s. Krystyna. Współczesnym apostolstwem zajmuje się s. Urszula – na stronie internetowej u-pallotynek.pl publikuje swoje nagrania rozważań. Siostry z domu na wzgórzu zapraszają do odwiedzenia ich siedziby, obejrzenia wystawy o historii zgromadzenia i pięknego Ogrodu Biblijnego.

Artykuł z Gościa niedzielnego 2020-23

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
199 0.10054302215576