Jedynym lękiem jest lęk przed sądem.

św. Wincenty Pallotti

* CING _PISZĄ i MÓWIĄ o NAS


Gdańsk, Malczewskiego 144 - "Dom Na Górce", 1945 rokPISZĄ o NAS  - miesięcznik „NASZ GDAŃSK”, Nr 6/2019, str. 16-18

(c) http://www.nasz.gdansk.pl/wp-content/uploads/2019/06/NG-VI-2019-do-netu.pdf 

 Wdzięczność niech będzie cechą obecnych i przyszłych mieszkańców tego domu

Z Grodzieńszczyzny do Gdańska

 
 

 

Siostry pallotynki zapraszają do Ogrodu Biblijnego

„To będzie ich kolebka, z której, daj Boże, wyjdą całe zastępy sióstr Pallotynek”. Tak pisał w 1933 roku o dworku w Rajcy, koło Nowogródka, ksiądz Alojzy Majewski, który w 1934 roku sprowadził do Polski to żeńskie katolickie zgromadzenie zakonne.

Założycielem Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, którego integralną częścią są pallotyni i pallotynki, był włoski ksiądz katolicki, Wincenty Pallotti SAC (1795-1850).

Zakorzeniły się na polskiej ziemi

Siostry pallotynki to Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, w skrócie SAC.

Dzięki za wszystko i staraniom ks. Alojzego Majewskiego siostra Aurelia Wachowska i siostra Kazimiera Milewska, wraz z siedmioma przygotowującymi się do życia zakonnymi postulantkami, przyjechały 12 kwietnia 1934 roku do wsi Rajca na Grodzieńszczyźnie.

Zamieszkały w, otoczonym czterohektarowym parkiem, w XVIII wiecznym dworze Puttkamerów. Miejsce to odwiedzał, urzeczony krajobrazem, malarz Antoni Fałat. Kolejny właściciel dworu Adam Żółtowski, w 1929 roku ofiarował obiekt, z ziemią, pallotynom. Pallotyni, z powodu braku pieniędzy na remont, przekazali dwór, z towarzyszącymi zabudowaniami i gruntami, pallotynkom. Początkowe lata pełne były trudu związanego z remontem dworu, oficyny i spichlerza. Pallotynki pracowały na roli, w ogrodzie i w sadzie. Wypełniały posługi pielęgniarskie, zajmowały się katechezą. Pracę uwieńczyło radosne wydarzenie. 2 lipca 1937 roku, w Rajcy, trzynaście nowicjuszek złożyło śluby zakonne. Dla zgromadzenia był to znak, że pallotynki zakorzeniły się na polskiej ziemi.

Jak się wkrótce okazało, nie na długo.

Z Wilna i Nowogródka w nowe granice Polski

Wybuchła wojna. Dom w Rajcy zamieniony został na szpital. Siostry pracowały  w nim do lipca 1943 roku, do dnia, gdy kolebka zmieniła się w dymiące zgliszcza.

Postulantki i nowicjuszki siostra Aurelia rozesłała do domów rodzinnych, aby  zapewnić im większe bezpieczeństwo. W latach 1939-1945 młode siostry rozproszone były po domach różnych zgromadzeń zakonnych i zaprzyjaźnionych ludzi. Podejmowały w tym czasie różne  prace w szpitalach, sierocińcach, domach starców, katechizowały, udzielały pomocy Żydom i partyzantom.

Zaistniałe po drugiej wojnie światowej zmiany spowodowały konieczność przeniesienia wszystkich sióstr z Wilna i Nowogródka w nowe granice Polski. Zgromadzenie stanęło, po raz drugi od dnia przeszczepienia do Polski, przed problemem organizacji od podstaw sieci placówek.

W latach 30. XX wieku Antoni Grunenberg stanął, wraz z żoną, przy ulicy Górnej (Oberstraße), dziś Jacka Malczewskiego, w Gdańsku. Wskazując na wzgórze pokryte zielenią powiedział: „Tu będzie nasz dom”. Rozległa działka o numerze 144 była usytuowana  na Siedlcach, w centrum Tarnowej Doliny (Schladahl), której lokalizację podaje prof. Andrzej Januszajtis w książce „Sto jeden razy Gdańsk” – jest rozciągnięta na cały obszar między ulicami Malczewskiego, Słowińców i Popradzką, aż do Grota-Roweckiego. Budowę domu Grunenbergowie rozpoczęli w 1934 roku. Po dwóch latach zamieszkali w pięknej willi z tarasem. Dla Antoniego Grunenberga, znanego w Gdańsku przedsiębiorcy, właściciela kilku farbiarni i pralni, były to  dobre lata, w których zaczęły się spełniać marzenia.

W domu Antoniego Grunenberga w Gdańsku

W dniu 10 maja 1945 roku, do księdza Stanisława Wierzbicy, pallotyna, zamieszkałego od 16 kwietnia 1945 roku w Gdańsku przy kościele Chrystusa Króla, zgłosił się Antoni Grunenberg. Zaproponował przejęcie przez parafię jego domu. Państwo Grunenberg byli bezdzietni i planowali wyjechać do Niemiec, pragnęli, aby ich dom trafił w dobre ręce. Uzgodniono, że celem przejęcia domu będzie utworzenie w nim sierocińca, na co szczególnie uwrażliwione były władze polskie i radzieckie. Stosowne pismo od prezydenta Miasta Gdańska uzyskano 12 maja 1945 roku i przybito je do drzwi, aby uchronić posesję przed zajęciem przez osoby niepowołane.

Od maja 1945 roku, przybyłe z Kresów Wschodnich pallotynki, wznowiły działalność w Gdańsku.

- Tu jest nasz dom – mówią siostry pallotynki Ireneusza i Aldona, reprezentantki powojennego pokolenia sióstr zgromadzenia, wskazując siedzibę „Na Górce” przy ul. Jacka Malczewskiego 144.

- To nasze gniazdo – śmieją się siostry misjonarki – stąd wylatujemy do Włoch, Francji i Rwandy.

Po wojnie – sierociniec, przedszkole… Dziś Centrum Integracji i Ogród Biblijny

Dom „Na Górce” w pierwszych latach powojennych spełnił doniosłą rolę w historii Prowincji Polskiej. Zawsze był wielofunkcyjny. Siostry prowadziły w nim sierociniec, przedszkole, dom pomocy społecznej, rekolekcje i spotkania dla młodzieży ze Wspólnot Wieczernikowych. Studenci i klerycy odbywali tu praktyki. W latach 1945-1982 mieścił się w nim Zarząd Zgromadzenia. Dnia 7 stycznia 1992 roku ks. bp Tadeusz Gocłowski poświęcił nowo wybudowany dom sióstr na tej samej działce. Siostry przeniosły się do  „Dużego domu”, a dom „Na Górce” czekał na remont i nowe zadania.

Centrum Integracji „Na Górce”, oraz utworzenie pierwszego etapu Ogrodu Biblijnego, są nową formą apostolskiej działalności zgromadzenia, jaką podjęły siostry od maja 2019 roku w Gdańsku przy ulicy Jacka Malczewskiego 144.

„Jesteśmy świadome, że spoczywa na nas dług wdzięczności: wobec Boga, za otrzymany dar, i wobec tych, którzy go przygotowali. Wdzięczność niech będzie cechą obecnych i przyszłych mieszkańców tego domu.” – napisała w 1990 roku, nieżyjąca już, Matka Zygmunta Bielawa.

Blanka Sławińska, siostra pallotynka

Fot. Z archiwum SAC

    ←Centrum Integracji Na Górce 

<divid="fb-root"></div><scriptasyncdefercrossorigin="anonymous"src="https://connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v4.0"></script>

Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
208 0.119961977005