Pokłon świętych Mędrców jest bez wątpienia aktem religijnym, ewangelicznym i godnym, aby akt ten naśladowali wszyscy wierni. Święci Mędrcy bowiem, otrzymawszy cudowny znak, dany za pośrednictwem gwiazdy, bez zwłoki i nie oglądając się na ludzi, udali się wspólnie z dalekiego Wschodu do groty w Betlejem, aby narodzonemu Odkupicielowi złożyć pokłon i dary. Czyn ten jest wezwaniem skierowanym do wszystkich katolików, dlatego za ich przykładem mamy wszyscy (...) udać się do żłóbka, aby złożyć pokłon naszemu Boskiemu Odkupicielowi.

św. Wincenty Pallotti

** KRONIKA - CING

 ______________________________________________________________________________________________________

 

Dedykacja na pamiątkowym obrazie s. Julitty Gołębiowskiej ofiarowanym uczestnikom uroczystości

UROCZYSTOŚĆ otwarcia „CENTRUM INTEGRACJI NA GÓRCE”

Dnia 8 czerwca 2019 roku, w liturgiczne święto Najświętszej Maryi Panny, Królowej Apostołów, patronki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynki), miała miejsce uroczystość otwarcia „Centrum Integracji Na Górce”, prowadzonego przez to Zgromadzenie w Gdańsku, przy ul. Malczewskiego 144.

 Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14:00 Mszą św. w kaplicy domowej Sióstr Pallotynek, którą celebrował ks. bp. Zbigniew Zieliński, pomocniczy biskup archidiecezji gdańskiej i wieloletni przyjaciel wspólnoty sióstr.

W liturgii Mszy św. - oprócz Zarządu Polskiej Prowincji Zgromadzenia z siedzibą w Warszawie, oraz mistrzyni nowicjatu wraz z siostrami nowicjuszkami i postulantkami z Gniezna i miejscowej wspólnoty sióstr - uczestniczyli zaproszeni goście, zasłużeni w dziele kapitalnego remontu starego domku „na górce” według wymogów konserwatora zabytków i dostosowania go wraz z przyległym terenem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z grona zaproszonych gości honorowych, w uroczystości uczestniczyli:

 1. Ks. Biskup Zbigniew Zieliński – Biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej
 2. Pan Marszałek Mieczysław Struk – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 3. Pan Dariusz Wojciech Majorek  – Dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRN
 4. Pan Prezes Maciej Kazienko – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
 5. Pani Agnieszka Kowalska – Wojewódzki Konserwator Zabytków
 6. Pan. Janusz Tarnacki – Miejski Konserwator Zabytków
 7. Pani Maria Zakrzewska – Konserwator Zabytków
 8. Pani Katarzyna Weremko – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
 9. Pani Agnieszka Zabłocka – Wicedyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
 10. Pan Feliks Kusowski _ Inspektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
 11. Pani Krystyna Dominiczak – była dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
 12. Pani Jadwiga Bławat – była kierownik Wydziału … Urzędu Marszałkowskiego
 13. Pani Agnieszka Famielec – Urząd Marszałkowsk
 14. Pan Marcin Męczykowski – Z-ca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) w Gdańsku
 15. Pani Hanna Brejwo – Wójt Gminy Pszczółki
 16. Pan Bartosz Borkowski – Architekt
 17. Pani Katarzyna Lepieszka – Architekt
 18. Pan Maciej Hajdul – Architekt
 19. Pani Katarzyna Neubauer
 20. Pan Marek Wójcik – Inspektor Nadzoru Budowlanego
 21. Pan Stanisław Czaja – Inspektor Nadzoru Sanitarnego
 22. Pan Kazimierz Giżyński – Inspektor Nadzoru Elektrycznego
 23. Pan Grzegorz Wojciechowski
 24. Pani Julita Wojciechowska
 25. Pani Agnieszka Wirpszo – Członek Rady Stow. Centrum Ochotników Cierpienia (COC) Archidiecezji Gdańskiej
 26. Pani Brygida Folkmann-Banaszak – Radna Rady Szialnicy Siedlec
 27. Prof. doc. dr hab. inż. Andrzej Januszajtis, Prezes Stowarzyszenia "Nasz Gdańsk"
 28. Pani Ewa Januszajtis – pianistka, pedagog
 29. Pani Teresa Malec
 30. Pan Grzegorz Geppert
 31. Pani Wiesława – darczyńca
 32. Pan Wiesław Grzesiccy – darczyńca
 33. Pani Agnieszka Zet...

Spośród zaproszonych gości, w innym terminie, ponieważ nie mogli uczestniczyć w uroczystościach 8 czerwca, przybyli:

 1. ks. Prowincjał Czesław Parzyszek SAC
 2. O. Świerad Pettke CCG (Zgromadzenie Braci Pocieszycieli z Getsemani)
 3. ks. Prałat Stanisław Ładadiecezjalny duszpasterz chorych oraz niepełnosprawnych diec. gdańskiej

Podczas Mszy św. po wprowadzeniu liturgicznym Księdza Biskupa, wszystkich zaproszonych gości imiennie przywitała Menora - świecznik żydowski w Ogrodzie Biblijnyms. Iwona Nadziejko SAC, przełożona Prowincjalna, po czym przedstawiła zebranym początki Polskiej Prowincji i historię „domu na górce” oraz dzieł przy nim istniejących w przeszłości. Funkcje liturgiczne związane z Liturgią Słowa objęły siostry nowicjuszki i postulantki, homilię wygłosił celebrans, ks. Biskup Zbigniew Zieliński, wspominając przy okazji swoje związki z tym domem, naszą wspólnotą zakonną i Domem Pomocy Społecznej dla Dziewcząt upośledzonych umysłowo.

Przed zakończeniem Mszy św., Ksiądz Biskup poprosił o krótkie przemówienie Pana Marszałka Mieczysława Struk oraz pana Profesora Andrzeja Januszajtisa ...

Po liturgii Mszy świętej, ks. Biskup i wszyscy uczestnicy Liturgii przeszli ogrodem „na górkę”, do Ogrodu Biblijnego i wyremontowanego domu – „Centrum Integracji Na Górce”, gdzie czekały na gości s. Dolores Deko, odpowiedzialna za zdobycie funduszy na remont starego, zabytkowego domku i dopilnowanie przebiegu jego remontu oraz przyległej posesji, a także trzy Siostry tworzące Zespół Koordynacyjny - s. Blanka Sławińska, s. Beata Ostrówka i s. Aleksandra Podleżańska, odpowiedzialne za zebranie funduszy na wyposażenie ogrodu i wyremontowanego domku i za przygotowanie ich do nowych potrzeb – jako Izba Pamięci Polskiej Prowincji Sióstr Pallotynek, Centrum Integracji dla osób niepełnosprawnych i z różnych innych środowisk z okolicy, a także jako Ogród Biblijny.

 

Przecięcie wstęgi

Wszyscy uczestnicy uroczystości zebrali się w przed schodami przy wejściu do górnego piętra domu (wysoki parter), gdzie odbyło się poświęcenie i uroczyste przecięcie wstęgi przez gości honorowych - pana Marszałka Mieczysława Sruk, pan Dariusza Majorka (Dyrektora Pomorskiego PFRON) i Przełożoną Prowincjalną, s. Iwonę Nadziejko SAC. Następnie Ksiądz biskup święcił pokoje w tej części domu a wszyscy goście zwiedzali pomieszczenia wyżej wspomnianej „Izby Pamięci Polskiej Prowincji Sióstr Pallotynek”, znajdującej się na tym piętrze.…, po czym udano się do pomieszczeń przeznaczonych na spotkania i różnego typu warsztaty, które znajdują się na niskim parterze (w suterenach) tego domu. Podziwiano też widoki na różne  przyległe dzielnice Gdańska, roztaczające się z górki, na której zbudowany jest ten dom.

 

Po tym uroczystym otwarciu domu „Centrum Integracji na Górce” wszyscy zebrani udali się na obiad do dużego zakonnego refektarza w nowszym budynku klasztoru Sióstr Pallotynek, który został zbudowany w latach 1991-1993. Biesiadowanie przerywane było okolicznościowymi przemowami wielu z zebranych gości, z których niektórzy wpisali się do Księgi Pamiątkowej. Wszyscy goście otrzymali na pamiątkę replikę jednego z obrazów Matki Bożej namalowanego przez naszą współsiostrę, śp. S. Julittę Gołębiowską SAC, artystkę plastyka i grafika.

Najdłużej zatrzymał się 90-letni Pan Prof. Andrzej Januszajtis z małżonką, który po posiłku spotkał się jeszcze z niektórymi siostrami oraz z naszymi Nowicjuszkami i Postulantkami, opowiadając o swoich stronach rodzinnych w Lidzie na Nowogródczyźnie, oraz historię swojej rodziny, w której byli zasłużeni generałowie i inni patrioci, o swoich dziecięcych doświadczeniach z okresu międzywojennego i II wojny światowej, o swoich pasjach i patriotyzmie, o ich fascynacją Gdańskiem i ich miłości do zabytków i historii tego miasta. Prof. Januszajtis jest uznawany za największego znawcę Gdańska; mimo sędziwego wieku nadal jest prezesem Stowarzyszenia „Masz Gdańsk”, i nadal co miesiąc prowadzi półtoragodzinne wykłady dla szerokiego grona zainteresowanych, wiernych „fanów” Gdańska i Profesora Januszajtisa – uniwersyteckiego profesora, dra Fizyki, pianisty oraz historyka i miłośnika Gdańska …

Na zakończenie tych opowiadań, s. Blanka Sławińska odwiozła do domu naszych sędziwych gości, z którymi ww Zespół Koordynacyjny Sióstr z Centrum Integracji współpracuje.

Tekst i zdjęcia: s. Aleksandra Podleżańska SAC

   ←Centrum Integracji Na Górce 

 
 

Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
202 0.10809516906738