Nigdy nie myśl, że nie możesz dokonać tego, czego dokonali najwięksi Święci Kościoła Bożego, ponieważ przy pomocy łaski Bożej możesz dokonać rzeczy znacznie większych i znacznie więcej niż to, co dokonali wszyscy Święci razem.

św. Wincenty Pallotti

* MISJA CENTRUM INTEGRACJI _PL, US, DE


OGRÓD BIBLIJNY i CENTRUM INTEGRACJI NA GÓRCE W GDAŃSKU - wielowarstwowa działalność

Zmiana granic Rzeczypospolitej Polskiej w 1945 rokuOgród biblijny stworzony został przez siostry pallotynki z „Centrum Integracji Na Górce” wiosną 2019 roku. Jak sama nazwa wskazuje, są one położone "na górce"; ogród jest z tarasami widokowymi na różne dzielnice Gdańska i przede wszystkim ścieżką edukacyjną, na której wśród pięknej roślinności znaleźć można struktury symbolizujące miejsca i wydarzenia biblijne - Starego i Nowego Testamentu. Można tu znaleźć słup soli, kamienne tablice Bożych Przykazań czy skałę Mojżesza, ściany z wód Morza Czerwonego, przez które przeszli Hebrajczycy uciekający z Egiptu ... Jest szopka Betlejemska, dom Nazaretański, łódź Piotrowa, dzbany z Kany Galilejskiej, zaginiona perła, są panny mądre i nieroztropne ze swymi kagankami, itd. Najważniejszym miejscem jest jednak pusty grób, który przypomina o Chrystusowym zmartwychwstaniu. Są tablice edukacyjne i wiele innych elementów. Ogród ten tworzony jest
i utrzymywany tylko z ofiar różnych darczyńców. Tworzony jest nadal, powiększany o nowe struktury biblijne, w miarę możliwości finansowych i czasowych...

Zgodnie z zapisami w Księdze Gości  Centrum Integracji Na Górce i Ogrodu Biblijnego, od otwarcia Ogrodu
w maju 2019 roku i Centrum Integracyjnego w czerwcu 2019 roku z oferty Ogrodu Biblijnego i Centrum Integracji skorzystało wiele osób indywidualnych, rodzin i grup zorganizowanych – w sumie ok. 4700 osób
w ciągu 20 miesięcy, średnio ponad 235 osób miesięcznie, w tym 1422 osoby niepełnosprawne
, pomimo trwającej od marca 2020 roku pandemii Covid-19. Odbyło się 200 spotkań grupowych.

Dom na Górce - Gdańsk Siedlce, ul. Malczewskiego 144

Niektóre grupy spotykają się w Centrum Integracji co tydzień, inne co miesiąc. Niektóre osoby indywidualne wracają po kilka razy i przyprowadzają nowe osoby, nowe rodziny i nowe grupy, ceniąc sobie bardzo nie tylko walory estetyczne
i biblijne ogrodu ale także gościnność sióstr z Centrum Integracji Na Górce, które oprowadzają wszystkich odwiedzających tak po Ogrodzie Biblijnym jak i po wystawach w Izbie Pamięci i galerii znajdujących się w domu – Centrum Integracji Na Górce. Niektórzy odwiedzający podkreślają, że za każdym razem dowiadują się czegoś nowego, ponieważ każda z sióstr oprowadzających podkreśla inne elementy i ubogaca ich wiedzę. 

W Izbie Pamięci Centrum Integracji Na Górce prezentowane były do tej pory trzy wystawy:

  • Od 8 czerwca do października 2019 prezentowana była spuścizna artystyczna s. Julitty Gołębiowskiej SAC

  • Od października 2019 roku do marca 2020 prezentowana była wystawa misyjna, która służyła też do wielu warsztatów misyjnych dla dzieci i młodzieży z różnych szkół i grup parafialnych z Trójmiasta,

  • Od maja 2020 roku prezentowana jest wystawa związana z jubileuszem 75-lecia pobytu i pracy apostolskiej Sióstr Pallotynek w Gdańsku (od maja 1945 roku).

  • Stały element wystawowy stanowią od otwarcia ośrodka dwa pomieszczenia związane z początkiem istnienia Sióstr Pallotynek na ziemiach polskich w latach 1934-1945, były to Kresy II Rzeczypospolitej - wNowogródczyźnie i Wileńszczyźnie, a po II Wojnie Światowej - w Gdańsku, w tzw. "Domu na Górce" (obecne Centrum Integracji). Dom ten przez ponad 40 lat był główną siedzibą polskich Pallotynek.  Tu już w 1945 roku założono Dom Dziecka dla powojennych sierot, przedszkole dla okolicznych dzieci, internat dla ubogich dziewcząt, przekształcone później w Dom "Caritas" dla upośledzonych dziewcząt. Tu także odbywała się formacja kandydatek do Zgromadzenia. Tu też ważyły się ważne decyzje o podejmowaniu nowych dzieł w różnych zakątkach Polski i Afryki.

s. Julitta Gołębiowska SAC - Tryptyk: Oktawa Objawienia Pańskiego

Oprócz wystawy „fizycznej” do dyspozycji odwiedzających dostępne są też materiały multimedialne, przygotowane przez Siostry z Centrum Integracji, lub otrzymane w darze z Centrum Misyjnego naszej Prowincji. Dotyczą one historii powstania zgromadzenia, początków Pallotynek w Polsce, spuścizny artystycznej s. Julitty Gołębiowskiej oraz różne materiały misyjne.

W przygotowaniu są dalsze wystawy materiały multimedialne w związku ze zbliżającymi się jubileuszami, m.in. 100-lecia diecezji Gdańskiej i działalności sióstr Pallotynek i innych zgromadzeń żeńskich w tym okresie. W ramach naszych zobowiązań statutowych współpracujemy w tym z Archiwum Archidiecezji Gdańskiej, z Muzeum Gdańska, z gdańskim oddziałem IPN i Archiwum Państwowym oraz z innymi zgromadzeniami zakonnymi.

Koncert muzyki barokowej

Izba Pamięci ze swymi galeriami służyła również wielokrotnie do różnych spotkań kulturalnych, m.in. do kameralnych koncertów muzyki barokowej, klasycznej i współczesnej koncertowej muzyki akordeonowej i gitarowej, koncertów kolędowych, spotkań poetycko-muzycznych, itp. Wykonawcami byli zarówno zawodowi muzycy lub studenci
i doktoranci Akademii Muzycznej w Gdańsku, poeci, a także amatorskie zespoły parafialne - dziecięce i młodzieżowe.

 W Ogrodzie Biblijnym i w Centrum Integracji odbyły się różne warsztaty. Ponadto, zarówno w pomieszczeniach CING lub w Ogrodzie Biblijnym - przy ognisku odbyło się także wiele spotkań integracyjnych różnych grup – zarówno osób niepełnosprawnych (niewidomych, niesłyszących, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie; pacjentów z chorobami genetycznymi, np. EDS), różnych grup parafialnych dzieci, młodzieży i dorosłych, scholi parafialnych, muzycznych grup uwielbienia i innych grup modlitewnych, harcerzy i zuchów, rodzin z dziećmi a także Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” i wielu grup stowarzyszeń emerytów z Trójmiasta i okolic … 

CING i Oród Biblijny _Festyn z niepełnosprawnymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odnośniki do informacji o "Ogrodzie Biblijnym" i "Centrum Integracji Na Górce" w Gdańsku: 

1. CENTRUM INTEGRACJI NA GÓRCE w Gdańsku:

2. DOM PAMIĘCI i HISTORII POLSKIEJ PROWINCJI SIÓSTR PALLOTYNEK w GDAŃSKU

3. OGRÓD BIBLIJNY w Gdańsku:

Ogród Biblijny odwiedziły też i „opisały” w swoich mediach różne redakcje z terenu Trójmiasta: kilkakrotnie gdański oddział redakcji „Gościa Niedzielnego”, Redakcja Rady Dzielnicy Siedlce, dwukrotnie Redakcja Stowarzyszenia „Nasz Gdańsk” i inne, co zaowocowało kolejnymi artykułami i audycjami, m.in. w regionalnych redakcjach państwowego radio (Radio Gdańsk) i telewizji (TVP3 Gdańsk), 

por. „PISZĄ i MÓWIĄ O NAS”: 

Por. też

Ogród Biblijny w Gdańsku na YouTube:

Posłuchaj audycji Radio Gdańsk o Ogrodzie Bblijnym w Gańsku:

 

”Na portalu Radio Gdańsk znajdziemy artykuł ze zdjęciami o Ogrodzie Biblijnym w Gdańsku” 

Tekst i zdjęcia: s. Aleksandra Podleżańska SAC

 ____________________________________________________________________________________

tel. +48 691 089 038,        e-mail:  ci.ng@vp.pl         www.u-pallotynek.pl

Nr konta:  27 1240 1268 1111 0010 9943 7322  PLN 

 
 

 

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
199 0.097962856292725