Jedynym dobrem jest niebo.

św. Wincenty Pallotti

Formacja

NOWICJAT - TO ETAP INTENSYWNEGO WPROWADZENIA W DUCHOWOŚĆ I ŻYCIE WSPÓLNOTY


W czasie nowicjatu nowicjuszka powinna przede wszystkim poswiecic sie pogłebianiu zycia duchowego.
(ZŻ 130)

  • czas: 2 lata
  • miejsce: Gniezno
  • strój i znak: I rok: jak w Postulacie, II rok: szary habit i biały welon

 

ROZPOCZĘCIE:
Czas ten rozpoczyna się prostym nabożeństwem, w czasie którego postulantka otrzymuje tytuł „siostra” i imię Maria. Jej imieniem zakonnym staje się imię ze chrztu w swym pełnym brzmieniu, np. siostra Maria Joanna.

PIERWSZY ROK: KANONICZNY
Służy pogłębieniu życia duchowego oraz relacji z Jezusem. Pod koniec tego czasu odbywa się uroczystość obłóczyn. Nowicjuszka otrzymuje szary habit i biały welon.

DRUGI ROK: APOSTOLSKI
Jest wchodzeniem w doświadczenie apostolstwa Zgromadzenia. Siostry wyjeżdżają na praktyki, by uczestniczyć w życiu wspólnotowym i apostolskim Sióstr Profesek. Dwuletni okres nowicjatu nowicjuszka przeżywa pod opieką Mistrzyni Nowicjatu. Cały ten czas jest przede wszystkim przygotowaniem do złożenia ślubów.

Nowicjuszka:

  • zapoznaje się z Regułą Zgromadzenia i z teologią życia zakonnego
  • poznaje istotę ślubów i sposoby ich realizacji w naszej Wspólnocie

 

[Nowicjuszka] powinna przyswoić sobie biblijno-teologiczne podstawy życia chrześcijańskiego i zakonnego, a zwłaszcza zapoznać się ze szczególnym charyzmatem naszego apostolskiego Zgromadzenia tak, jak został on przedstawiony w Zasadach Życia. Pod koniec nowicjatu [nowicjuszka] powinna osiagnąć taki stopień wiary i dojrzałosci, aby była zdolna w sposób swiadomy i wolny związać się ze Zgromadzeniem poprzez profesję.
(ZŻ 130)

 

 

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
201 0.14183902740479