Pokłon świętych Mędrców jest bez wątpienia aktem religijnym, ewangelicznym i godnym, aby akt ten naśladowali wszyscy wierni. Święci Mędrcy bowiem, otrzymawszy cudowny znak, dany za pośrednictwem gwiazdy, bez zwłoki i nie oglądając się na ludzi, udali się wspólnie z dalekiego Wschodu do groty w Betlejem, aby narodzonemu Odkupicielowi złożyć pokłon i dary. Czyn ten jest wezwaniem skierowanym do wszystkich katolików, dlatego za ich przykładem mamy wszyscy (...) udać się do żłóbka, aby złożyć pokłon naszemu Boskiemu Odkupicielowi.

św. Wincenty Pallotti

Warunki wstąpienia do zgromadzenia

Wspólnota Sióstr Pallotynek przyjmuje dziewczęta, które pragną służyć Bogu w życiu zakonnym. Najważniejszym warunkiem przyjęcia do Zgromadzenia jest wezwanie Boże, które kandydatka rozpoznaje w swoim sercu - powołanie do służenia Bogu i ludziom w życiu zakonnym.

Przyjmujemy w nasze szeregi te dziewczęta, które spełniają następujące warunki:

 • wykazują oznaki powołania Bożego
 • pragną się oddać Bogu i służyć Mu w naszej wspólnocie
 • kierują się czystą intencją podjęcia prac i obowiązków, jakie niesie życie zakonne
 • posiadają zdrowie psychiczne i fizyczne (są w stanie zrozumieć i podjąć wymagania życia zakonnego)
 • potrafią zaprzeć się siebie i wytrwale pokonują trudnosci wewnętrzne i zewnętrzne
 • są zgodnego usposobienia (ważna postawa w życiu wspólnotowym)
 • są w wieku od 17 do 30 lat (przyjęcie osób starszych musi być uzasadnione, np.: szczególną dojrzałością duchową kandydatki)

Kandydatki zgłaszają się do Duszpasterstwa Powołań Sióstr Pallotynek:

ul. Płońska 20, 03-683 Warszawa
email: kontakt@u-pallotynek.pl 

Po poznaniu, spotkaniu i gdy rozmowa wstępna przebiegnie pomyślnie, kandydatki składają następujące dokumenty:

 • życiorys własnoręcznie napisany
 • podanie o przyjęcie do Zgromadzenia
 • świadectwo szkolne (maturalne lub z ostatniego czasu nauki)
 • świadectwo zdrowia od lekarza
 • świadectwo chrztu świętego i bierzmowania
 • zaświadczenie od Księdza Proboszcza

Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
195 0.11101508140564