Jedynym skarbem jest Najświętszy Sakrament.

św. Wincenty Pallotti

2019-12-08 Obłóczyny S. Katarzyny K.

   MARYJA – NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE

S. M. KATARZYNA – NIEWIASTA OBLECZONA W HABIT 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przyniosła gnieźnieńskiej wspólnocie sióstr wiele radości. Wraz ze wschodem słońca w domowej kaplicy odbyła się Liturgia Godzin połączona z obłóczynami Nowicjuszki – S. M. Katarzyny Klebeko. Podczas procesji rozpoczynającej obrzęd, Siostra Katarzyna wniosła święcę i ustawiła ją na ołtarzu. Świeca ta jest widzialnym znakiem ofiarowania się Jezusowi, a zarazem znakiem przynaglenia, by nasze światło świeciło przed ludźmi, by chwalili Ojca, który jest w niebie.

Ks. Andrzej Kozakowski, który przewodniczył uroczystości, w homilii obrzędowej nawiązał do słów Ewangelii: Jesteście solą ziemi i światłem świata. Mówił, by naukę Jezusa zachowywać w sercu, by nasze słowo zgadzało się z czynem. Zachęcał także do zwracania się ku Bogu z prośbą: Pomóż nam tak żyć, abyśmy byli jasnymi znakami Twojej Miłości. Nie zabrakło także odwołania do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kapłan zaznaczył, iż Słowo Boże kieruje nas do wydarzenia Zwiastowania Narodzenia Syna Bożego. Postawa Maryi uczy, aby zachwycać się tym dobrem, które tu i teraz posiadamy. Każdy ma swoje zwiastowania, gdy Bóg widzi w nas coś szczególnego i pragnie uczynić z tego coś piękniejszego.

Dla Siostry Katarzyny takim zwiastowaniem był właśnie dzień obłóczyn, kiedy Jezus Oblubieniec zapragnął przyoblec ją w widzialny znak przynależności do siebie: w prostą przepasaną suknię i biały welon, otrzymane z rąk Przełożonej Prowincjalnej S. M. Iwony Nadziejko SAC. Jezus zapragnął przyoblec serce Nowicjuszki w jeszcze większą wiarę, nadzieję i miłość, by jak sól, nadawała smak Bożej obecności światu; zapragnął przyoblec jej duszę w swoje światło, by jak płomień, zapalała bliźnich Jego miłością. W jednej z pieśni czytamy: Być bliżej Ciebie chcę. Tak śpiewamy Jezusowi, a 8 grudnia te słowa i Jezus skierował do obłóczonej Siostry.

Po Eucharystii i licznych życzeniach kapłani i siostry przeszli do refektarza, by przy wspólnym stole kontynuować radosne świętowanie.

Niech Maryja, Niewiasta obleczona w Słońce, Cała Piękna i Czysta, Dziewica obleczona Bogiem, przyozdabia naszą Siostrę swoimi cnotami, a z jej serca czyni świątynię miłą Bogu.

 

Nowicjuszka s. Katarzyna Gruca

 

ZAPRASZAMY DO GALERII ZDJĘĆ

  w zakładce galeria zdjęć

MARYJA – NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE

S. M. KATARZYNA – NIEWIASTA OBLECZONA W HABIT

 

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przyniosła gnieźnieńskiej wspólnocie sióstr wiele radości. Wraz ze wschodem słońca w domowej kaplicy odbyła się Liturgia Godzin połączona z obłóczynami Nowicjuszki – S. M. Katarzyny Klebeko. Podczas procesji rozpoczynającej obrzęd, Siostra Katarzyna wniosła święcę i ustawiła ją na ołtarzu. Świeca ta jest widzialnym znakiem ofiarowania się Jezusowi, a zarazem znakiem przynaglenia, by nasze światło świeciło przed ludźmi, by chwalili Ojca, który jest w niebie.

Ks. Andrzej Kozakowski, który przewodniczył uroczystości, w homilii obrzędowej nawiązał do słów Ewangelii: Jesteście solą ziemi i światłem świata. Mówił, by naukę Jezusa zachowywać w sercu, by nasze słowo zgadzało się z czynem. Zachęcał także do zwracania się ku Bogu z prośbą: Pomóż nam tak żyć, abyśmy byli jasnymi znakami Twojej Miłości. Nie zabrakło także odwołania do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Kapłan zaznaczył, iż Słowo Boże kieruje nas do wydarzenia Zwiastowania Narodzenia Syna Bożego. Postawa Maryi uczy, aby zachwycać się tym dobrem, które tu i teraz posiadamy. Każdy ma swoje zwiastowania, gdy Bóg widzi w nas coś szczególnego i pragnie uczynić z tego coś piękniejszego.

Dla Siostry Katarzyny takim zwiastowaniem był właśnie dzień obłóczyn, kiedy Jezus Oblubieniec zapragnął przyoblec ją w widzialny znak przynależności do siebie: w prostą przepasaną suknię i biały welon, otrzymane z rąk Przełożonej Prowincjalnej S. M. Iwony Nadziejko SAC. Jezus zapragnął przyoblec serce Nowicjuszki w jeszcze większą wiarę, nadzieję i miłość, by jak sól, nadawała smak Bożej obecności światu; zapragnął przyoblec jej duszę w swoje światło, by jak płomień, zapalała bliźnich Jego miłością. W jednej z pieśni czytamy: Być bliżej Ciebie chcę. Tak śpiewamy Jezusowi, a 8 grudnia te słowa i Jezus skierował do obłóczonej Siostry.

Po Eucharystii i licznych życzeniach kapłani i siostry przeszli do refektarza, by przy wspólnym stole kontynuować radosne świętowanie.

Niech Maryja, Niewiasta obleczona w Słońce, Cała Piękna i Czysta, Dziewica obleczona Bogiem, przyozdabia naszą Siostrę swoimi cnotami, a z jej serca czyni świątynię miłą Bogu.

                                                                      

Nowicjuszka s. Katarzyna Gruca

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
206 0.08953595161438