Jedynym skarbem jest Najświętszy Sakrament.

św. Wincenty Pallotti

2020-03-15 Twórczość Sióstr Nowicjuszek

 

 

DROGA KRZYŻOWA – OBLICZE PEŁNE BLASKU

 

 

TWARZ PIŁATA I SĄD

Twarz Piłata to oblicze pełne lęku i zdumienia, oblicze osłonięte cieniem władzy, bogactwa i ludzkiej opinii. To twarz zagubionego, bo nie pozwolił rozjaśnić swojej twarzy Prawdzie, która choć związana, każdemu daje się odnaleźć.

Maryjo, Matko Prawdy, módl się za nami!

OBLICZE OJCA I KRZYŻ

Gdy Jezus brał krzyż na swoje ramiona spojrzał w niebo – w Oblicze Ojca i usłyszał: Powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ustanowiłem światłością, abyś otworzył oczy niewidomym. Jezus mocniej ujął Krzyż i powiedział: Tak, Ojcze – teraz otwieram im oczy, bo kto Mnie widzi, widzi także Twoje kochające oblicze.

Maryjo, córko Boga Ojca, módl się za nami!

 

ZAKRYTA TWARZ I UPADEK

Zakryta twarz żołnierza. Zakryta przed Jezusem oswojonym z cierpieniem, przed Jezusem rzuconym w proch pod ciężarem krzyża. Bóg potraktowany jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa; zakrywa z odrazy, niechęci i odrzucenia. Twarz żołnierza mówi: mieliśmy Go za nic.

Maryjo, Matko samotnych i odrzuconych, módl się za nami!

 

SPOJRZENIE MATKI I SPOTKANIE

Była nad Tobą, gdy narodziłeś się w Betlejem, adorowała Twoje dzieciństwo i ukryte życie. Teraz pochylona nad Tobą, leżącym na ziemi – twarz Matki. Twarz Maryi, piękniejszej od jutrzenki. Przyniosła Ci ulgę, bo nawet w tym, w którym już nikt nie widzi człowieka, Ona widzi Oblicze pełne blasku. Oblicze Syna, a Jej wzrok podnosi z upadku.

Maryjo, Matko podnosząca z upadku, módl się za nami!

 

JEZUS I SZYMON

Obok Jezusa stanął Szymon z twarzą wyrażającą przymus i pytania: Dlaczego ja mam z Nim iść? Dlaczego ja-niewinny mam nieść krzyż skazańca? Myślał tak, dopóki nie złapał silnymi ramionami Jezusa mdlejącego pod ciężarem krzyża. Wtedy poczuł i usłyszał jak bije Serce Boga. Zmieniła się jego twarz, zniknął przymus i pytania. Szymon z Cyreny stał się Przyjacielem Krzyża.

Maryjo, Matko cierpiącego Syna, módl się za nami!

 WERONIKA I CHUSTA Z OBLICZEM PANA

Są ludzie, których twarze zostają w pamięci na całe życie. Najczęściej – twarze ukochanych osób. Weronika z twarzą pełną współczucia uklękła przed Tym, na którego nie chciano nawet patrzeć. Gdy Jezus zostawił jej na chuście obraz – pamiątkę Cierpiącego Boga, ona wiedziała, że to nie tylko chusta przyjęła Jego Oblicze. Wiedziała, że chustą z Obliczem Boga jest jej serce.

Maryjo, kształtująca w naszych sercach Obraz Jezusa, módl się za nami!

 UPADEK I OBOJĘTNE OBLICZE

Wielu widziało jak Jezus po raz kolejny upada. Jedni współczuli, drudzy naśmiewali się i popychali, inni się odwracali, ale byli i tacy, którzy stali z obojętnymi i znudzonymi twarzami tuż obok leżącego Boga. Niewzruszeni bólem i cierpieniem. Zaraz też poszli dalej. Jeden obojętny nadepnął dłoń Jezusa – jakby przybijał ją do ziemi… Obojętnością można Boga i człowieka podeptać.

Maryjo, dotykająca ludzkich serc miłością, módl się za nami!

 NIEWIASTY I ZAPŁAKANE TWARZE

Jak wiele twarzy widział Jezus na swojej Drodze Krzyżowej, a wśród nich twarze zapłakane. Towarzyszyły Mu łzy spływające po policzkach jerozolimskich niewiast. Łzy smutku i bólu, bo miłość jest już taka, że gdy cierpi ktoś ukochany i ona cierpi z nim.

Maryjo, Matko współcierpiąca, módl się za nami!

 ŚWIĘTY JAN I PRZEMIENIONE OBLICZE

Umiłowany uczeń pamiętał jeszcze blask oblicza Mistrza na Górze Tabor. Teraz widział jak zmieniło się Jego przemienione Oblicze – z jaśniejącego blaskiem – w pokrwawioną twarz zmieszaną z błotem, w twarz przygniecioną krzyżem do ziemi przez kolejny upadek. Uczeń słyszał w sercu słowa Pana: Umiłowany mój! Teraz uczę cię, jak ziarno rzucone w ziemię obumiera, aby wydać plon.

Maryjo, Matko Apostołów, módl się za nami!

 ZDARTA SZATA I OBNAŻONE OBLICZE

Zedrzeć szatę dobrego imienia,  porwać tunikę czystości, rzucić losy o tkaninę całodzianą, wykpić Prawdę prosto w oczy, obnażyć słabość – tak krzyczą żołnierze-kaci… Stoi przed nami Jezus: Pan Niebiosów obnażony; wzgardzony okryty chwałą; ma granice Nieskończony; oskarżony niewinny; poniżony, a zawsze czysty. Słowo, które Ciałem się stało – między nami było obnażone.

Maryjo, Matko czystych serc, módl się za nami!

SKAMIENIAŁA TWARZ I GWOŹDZIE

Twarze ciemne i nieruchome jak głaz. Oczy zagubione patrzą w dłonie i stopy przybijane do krzyża. A Jezus… nawet wtedy szuka tych twarzy, szuka oblicza człowieka – nawet gdy Jego własna Krew jak źródło tryska. Ta Krew obmywa i przemienia ludzkie skamieniałe twarze w oblicza pełne światła wielkanocnego poranka. Kropla wody drąży skałę, a Krew Chrystusa ludzkie serca.

Maryjo, wypraszająca łaskę nawrócenia, módl się za nami!

 ZAĆMIENIE I ZGASŁE OBLICZE

Gdy Jezus umarł, ziemia się zatrzęsła, niebo się zaćmiło, a zasłona Przybytku rozdarła się na dwoje. Zgasło słońce – Oblicze pełne blasku. Oblicze Jezusa zostało spowite cieniem. Maryja zrozumiała słowa Symeona; zrozumiała, co to znaczy, że czasem nawet blask ciemnieje.

Maryjo, Matko Zbawiciela, módl się za nami!

 RAMIONA I UKOCHANE OBLICZE

W Twoich ramionach złożono Syna. Wpatrywałaś się cicho w Ukochane Oblicze. Tylko perły łez spływały z Twoich oczu, wpadając do skarbca otwartego Serca Jezusa. Do skarbca pełnego diamentów łask i rubinów Najdroższej Krwi. Gdy Serce Jezusa przestało bić, żołnierz Je przeszył i zaraz wyciągnął włócznię z Jego boku. Maryjo, Matko… A kto wyjmie miecz z Twojego Serca? Dziecko, trzeciego dnia On sam przyjdzie. Wyciągnie miecz – znak Mojej Męki w Jego Męce.

Maryjo, Matko z przeszytym Sercem, módl się za nami!

 GRÓB I UKRYTE OBLICZE

Całun spowił Oblicze pełne blasku. Zatoczono ciężki kamień. Mrok i ciemność. Cisza i milczenie. Panie, nie ukrywaj Twego Oblicza przede mną! Bardziej niż strażnicy poranka oczekuję Ciebie, bo Ciebie całą duszą pragnę i z tęsknotą oczekuję.

Maryjo, która pierwsza przyjęłaś i oczekiwałaś poranka Zmartwychwstania, módl się za nami!

 

                                                           Nowicjuszka s. Katarzyna Gruca

 


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
204 0.085983991622925