Jedynym lękiem jest lęk przed sądem.

św. Wincenty Pallotti

2020-03 do 04 DROGA KRZYŻOWA

DROGA KRZYŻOWA

ZWIASTUJĘ WAM RADOŚĆ WIELKĄ 

            Rok Eucharystii, rok Ciała i Krwi Pańskiej, Wielkiej Tajemnicy Wiary, kolejny Rok Ducha Świętego – Wielki Post 2020 r. Świat opanowany pandemią koronawirusa; a dziś Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia, dla wielu dzień duchowej adopcji dzieci nienarodzonych, których życie jest zagrożone. Właśnie dzisiaj – tu i teraz – Kościół stawia nam przed oczami Maryję – Tę, która w Zwiastowaniu Słowo z wiarą przyjęła i Ono w Niej stało się Ciałem. Kościół daje nam Maryję zawsze mówiącą fiat. Dzięki Jej pierwszemu fiat anioł w Betlejem zwiastował pasterzom radość wielką, jaka stała się udziałem całego narodu, bo oto w mieście Dawida narodził się Zbawiciel – Chrystus Pan. A to będzie znakiem: znajdziecie Dziecię owinięte w pieluszki i złożone w żłobie. Dzisiaj w kolejnym dniu Wielkiego Postu patrzymy na inny znak: Oto w Jeruzalem umiera wam Zbawiciel – Chrystus Pan. A to będzie dla was znakiem: znajdziecie Jezusa – obnażonego i wywyższonego na krzyżu.

 

STACJA I - SĄD I WYBÓR

Jezus albo Barabasz, życie albo śmierć, prawda albo fałsz. Jak dobrze wybrać? Jak posegregować ludzi na tych, których warto leczyć, bo jeszcze mają jakieś szanse, i na tych, których odsyła się do domu, by tam umarli, bo w szpitalu nie ma już łóżek, respiratory zajęte, leków za mało… Maryjo, pomóż mi odkryć Twoje fiat, gdy usłyszałaś wyrok-wybór Piłata.

 

STACJA II – RELIKWIE KRZYŻA

Łotrzy go nie chcieli, choć jak jeden z nich wyznał – zasłużyli sobie. Jezus chciał, choć nie zasłużył na krzyż. Chciał i ucałował go, abym choć cierpienia wokół siebie i w swoim życiu nie rozumiem – wziął krzyż i niósł do nieba jak najcenniejszą relikwię. Maryjo, pokaż mi Twoje fiat, gdy jestem bezradny widząc ból i strach w oczach ludzi.

 

STACJA III – UPADEK Z NIEWIARY

Jezus upadł pod ciężarem ludzkiej niewiary, by mnie podnieść z ziemi zwątpienia i oziębłości serca. W tak wielu miejscach codziennie śpiewamy: Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad światem. Proszę, przymnóż nam wiary, by już więcej nikt nie wątpił w Twoją Obecność w Najświętszym Sakramencie, by nie deptano Twego Ciała w Białej Hostii. Maryjo, ukaż mi Twoje fiat w przyjmowanej przeze mnie Eucharystii.

 

STACJA IV – MATKA I KRZYŻ

Ks. Jan Twardowski napisał kiedyś przy tej stacji: Bóg ma Matkę i krzyż. Maryjo, gdy kryjesz mnie w Twym Niepokalanym Sercu, a w mej duszy noszę krzyż – wiem, że Jezus jest blisko. TY chowasz me dłonie w Twoich dłoniach i mówisz: Nie bój się! Dla ciebie powiedziałam FIAT. Ja przez wszystko cię przeprowadzę, nawet przez największe ciemności dróg krzyżowych całego świata. Razem z Jezusem ciągle nam powtarzasz: Nie bójcie się! My jesteśmy z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

 

STACJA V – WŁOSKI CYRENEJCZYK

Szymon nie miał zamiaru pomagać skazanemu na śmierć. Wszystko się zmieniło, gdy poniósł z Jezusem ciężar krzyża. Trzeba było po prostu zacząć. A włoski lekarz, ateista, walczący z epidemią, który ratuje skazanych na śmierć – uwierzył widząc konającego księdza. Uwierzył, gdy widział, jak wcześniej kapłan trzymał chorych za rękę i czytał im Pismo Święte. Oto fiat aż do końca. Ateista uwierzył, bo tylko Bóg przy nim został.

 

STACJA VI – WERONIKA W BIELI

Poprawi posłanie w czasie choroby, zmieni opatrunek, poda lekarstwo, uśmiechnie się nawet pośród łez, otrze twarz temu, któremu trudno złapać oddech – może już ostatni… Weronika w szpitalnej bieli – jak panna młoda – promień nadziei w żałobnej procesji. Z Tobą, Maryjo, powtarzam fiat.

 

STACJA VII – UPADEK Z NIEUFNOŚCI

Jezus upadł pod ciężarem ludzkiej rozpaczy, by mnie z niej i z braku nadziei podnieść. W tak wielu miejscach codziennie śpiewamy: Święty Boże… od powietrza, głodu, ognia i wojny –  i ja dziś proszę – a jeszcze bardziej od złośliwego trwania w grzechu i utraty nadziei, wybaw nas, Panie! Fiat – amen!

 

STACJA VIII – CIERPIENIE I PŁACZ WIELU

Dziś na świecie płaczą kobiety i mężczyźni, rodzice i dzieci, bo umiera mama, tata; płaczą wnuki, bo odeszła babcia. Płacze mąż, bo żona chora i nie wie, czy przeżyje. Płacze przyjaciel, bo chce pomóc przyjacielowi. Bezradny płacz świata. 10, 100, 20 000 zakażonych… Czy muszę ciągle myśleć, że i ja może się zarażę? Maryjo, pokaż mi fiat w spływającej po obliczu dziecka łzie.

 

STACJA IX – UPADEK Z BRAKU MIŁOŚCI

Jezus upadł pod ciężarem nienawiści, by mnie podnieść z grzechu utraty i odrzucenia miłości. W tak wielu miejscach codziennie śpiewamy: Święty Boże… od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas Panie! I ja proszę o miłość silną, która wszystko przetrzyma, bo bardziej śmiertelna niż pandemia wirusa jest pandemia grzechu i braku miłości. O miłość wielką  na chwilę ostatnią, proszę Cię, Panie! Fiat – amen!

 

STACJA X – OBNAŻENIE

Czas, doświadczenie, choroba, ludzkie tragedie odzierają mnie ze złudzeń. Myślałem, że coś w życiu posiadam. Maryjo pokaż mi, że ubóstwo jest skarbem. Wtedy lżejszy, mówiąc fiat, łatwiej przejdę przez ucho igielne.

 

STACJA XI – GWOŹDZIE I HYMN ANIOŁÓW

Czy i teraz patrząc na przebite święte Słowo, które ciałem się stało z wdzięcznością zaśpiewam hymn aniołów? Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój… Chwała na wysokości Bogu za Krew dla mnie przelaną. Fiat – amen!

 

STACJA XII – TESTAMENT MIŁOŚCI

Maryjo, co teraz szepczesz pod krzyżem, gdy Syn umiera? Oto Ja Służebnica Pańska! Niech Twoja wola się spełni. Do mojej – już dawno masz prawo. Wszystko, co pragniesz, wypełnij.

Oto syn Twój, oto Matka Twoja – a jaki jest mój testament miłości?

 

STACJA XIII – SŁOWO W RAMIONACH MATKI

Słowo, które stało się Ciałem. Słowo, które nosiłaś pod Niepokalanym Sercem. Słowo, które w ramionach Twych śmiało się i łkało. Słowo, które doprowadziło Cię pod krzyż. Słowo w Twoich ramionach – teraz bezwładne Ciało – tak trzymasz przy Sercu wszystkie Twe dzieci, które dziś umierają. A Ty, Mamo – jak w dniu Zwiastowania – odpowiadasz Bogu: Nie mi się stanie. Fiat – amen!

 

STACJA XIV – POŻEGNANIE W DNIU ZWIASTOWANIA

Na pogrzebie Jezusa nie było zbyt wielu osób – wierna Matka, umiłowany Jan, nawrócona Magdalena, Nikodem i Józef z Arymatei. Pięć osób? A może więcej… Ilu dziś na pogrzebach tych, co w czasie zarazy odeszli? A ciebie, Księże Piotrze, ilu dziś odprowadziło? Odprowadzają mnie wasze modlitwy. Nie martw  się, są przy mnie Jezus, Maryja, Aniołowie i Święci.

Maryjo, naucz mnie mówić fiat, gdy jestem daleko od bliskich, którzy nagle odchodzą.

 

STACJA XV – ZWIASTUJĘ WAM RADOŚĆ WIELKĄ - ZMARTWYCHWSTANIE

Zwiastuję wam radość wielką, bo krzyż nie kończy się samą śmiercią, ale życiem. W krzyżu Chrystusa życie rozkwita. Zwiastuję wam radość wielką, bo Jezus żyje. Zmartwychwstanie to najpiękniejszy cud, to najcudowniejszy owoc Maryjnego fiat z dnia Zwiastowania.

 

ZAKOŃCZENIE

Jezu, dziękuje Ci za Twój krzyż, miłość nieskończoną i bezmierne miłosierdzie.

Maryjo, dziękuję Ci za Twoje FIAT, bo „od momentu, w którym przyjęłaś Słowo Boże, nic na świecie nie jest już takie, jak kiedyś. Dzięki Tobie i z Toba na ziemi znów rozkwitła radość w każdym stworzeniu”. Niebo codziennie zwiastuje nam tę radość wielką.

 nowicjuszka s. Katarzyna Gruca


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    70 1240 6074 1111 0000 4991 1983
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. S. Nikodema Czarnul SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: ekonomka.sac@gmail.com
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. S. Grażyna Powierża
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
204 0.10350108146667