Pokłon świętych Mędrców jest bez wątpienia aktem religijnym, ewangelicznym i godnym, aby akt ten naśladowali wszyscy wierni. Święci Mędrcy bowiem, otrzymawszy cudowny znak, dany za pośrednictwem gwiazdy, bez zwłoki i nie oglądając się na ludzi, udali się wspólnie z dalekiego Wschodu do groty w Betlejem, aby narodzonemu Odkupicielowi złożyć pokłon i dary. Czyn ten jest wezwaniem skierowanym do wszystkich katolików, dlatego za ich przykładem mamy wszyscy (...) udać się do żłóbka, aby złożyć pokłon naszemu Boskiemu Odkupicielowi.

św. Wincenty Pallotti

POSTANOWIENIE ADWENTOWE

Siostra Faustyna pisała w Dzienniczku: Nadchodzi Adwent, pragnę przygotować swoje serce na przyjście Pana Jezusa przez cichość i skupienie ducha, łącząc się z Matką Najświętszą i naśladując wiernie Jej cnotę cichości, przez którą znalazła upodobanie w oczach Boga samego. Ufam, że przy Jej boku wytrwam w tym postanowieniu (Dz. 1398).

Postanowienia adwentowe

 1. Dzień uniżenia – przyznaj się do swojej słabości przed Bogiem, przed sobą.

 2. Dzień ciszy serca – nie mów jeśli nie ma takiej potrzeby. Zachowaj jak największą ciszę.

 3. Dzień zapomnienia o sobie – modlitwą ogarniaj potrzebujących i zrób dobry uczynek dla innych.

 4. Dzień uważnego oka – zwróć uwagę, czy ktoś wokół ciebie nie potrzebuje pomocy i pomóż mu.

 5. Dzień uważnego ucha –powtarzaj w ciągu dnia słowa: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha.

 6. Dzień skróconego języka – powstrzymaj się od narzekania i zbędnych komentarzy.

 7. Dzień spuszczonego wzroku – poskramiaj swoją ciekawość, unikaj rozproszenia wzroku.

 8. Dzień odpoczynku w Sercu Jezusa – Pójdź na Adoracje Najświętszego Sakramentu.

 9. Dzień wchodzenia w głąb siebie – przeznacz dodatkowe 15 minut na adorację i proś Boga o łaskę poznania siebie.

 10. Dzień dzielenia – pomyśl, czy nie masz zbędnej rzeczy w pokoju i podziel się.

 11. Dzień radości i poczucia humoru – zadbaj o radosna atmosferę w swoim otoczeniu.

 12. Dzień Błogosławieństwa – pobłogosław w sercu każdą spotkaną osobę i te, o których pomyślisz.

 13. Dzień umartwienia woli – zrób to, czego nie lubisz z miłości do Jezusa.

 14. Dzień pamięci o duszach czyśćcowych – w aktach strzelistych wspomagaj je swoją modlitwą.

 15. Dzień ofiarności – ofiaruj swą pomoc tym, którzy jej potrzebują.

 16. Dzień umartwienia smaku – zjedz to, czego nie lubisz albo to, co mniej lubisz.

 17. Dzień uwielbienia – w sercu śpiewaj hymny Panu (np. Magnificat).

 18. Dzień czuwania – Weź udział we Mszy Świętej Roratniej.

 19. Dzień porządków – posprzątaj miejsce, które jest rzadko sprzątane.

 20. Dzień miłości – ofiaruj Eucharystię w intencji osoby, którą kochasz.

 21. Dzień wiary – powtarzaj w sercu akt strzelisty: Panie, przymnóż nam wiary!

 22. Dzień spojrzenia w przyszłość – co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Nie trać ani chwili. Zrób to, co od dawna chcesz uporządkować.

 23. Dzień refleksji – przeczytaj i rozważ dzisiaj fragment z Pisma Świętego.

 24. Dzień oczekiwania – wzbudź w swym sercu tęsknotę za Dzieciątkiem Jezus i pragnienie spotkania z Nim.

Oprac. Nowicjuszki


Ładowanie…

Informacje dotyczące pallotynek

Jeśli chcesz
KONTAKT
Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego
(Siostry Pallotynki)
Prowincja Polska Najświętszej Maryi Panny Królowej
Adres kontaktowy:
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel.  +48 22 679 63 43
fax +48 22 679 12 54
e-mail: pallsekret@wp.pl
Nr konta:    32 1240 1082 1111 0000 0428 1807
Zarząd Prowincjalny:
Przełożona Prowincjalna -  S.M. Iwona Nadziejko SAC
Wikaria Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
Radne Prowincjalne:
S.M. Ewa Brandt SAC
S.M. Blanka Slawińska SAC
S.M. Jolanta Groszczyk SAC
Sekretarka Prowincjalna - S.M. Magdalena Szymczak SAC
e-mail: pallsekret@wp.pl
Ekonomka Prowincjalna - S.M. Lucyna Wójtowicz SAC
e-mail: viceek@vp.pl
KOORDYNATORKA APOSTOLSTWA
S.M. Monika Cecot SAC
ul. Płońska 20
03-683  Warszawa
tel. +48 22 679 63 43, 797 575 729
e-mail:  kontakt@u-pallotynek.pl
www.u-pallotynek.pl
CENTRUM MISYJNE
Referentka ds. Misji - S.M. Ludwika Jastrzębska SAC
ul. Wojciechowskiego 12
02-495  Warszawa
tel./fax +48 22 662 48 34
e-mail: misje.pallotynek@gmail.com
http://misjepallotynek.pl
Nr konta dla Afryki         56 1240 6218 1111 0000 4618 4036
Nr konta dla Wschodu    97 1240 6218 1111 0010 6973 6222

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
169 0.19187784194946